Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mustafa Necati Karaer’in Şiirinde İmge Dünyası

Türk Dili, vol.90, no.646, pp.332-339, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

İkinci Yeni Şiirinin Çevresinde Ece Ayhan

Akatalpa, no.36, pp.4-9, 2002 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Mustafa Necati Karaer’in Şiiri

Türk Dili, no.593, pp.548-550, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

"Ses Mimarlarımızdan" Kitabı Üzerine

Türk Edebiyatı, no.275, pp.54-56, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Süpermen Türk Olsaydı Pelerinini Annesi Bağlardı Kitabındaki Eğitsel İletiler

III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AWARENESS, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 December 2019

Oğuz Tansel Masallarının Çocuk Edebiyatımızdaki Yeri

III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AWARENESS, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 December 2019

Macera Romanlarının Çocuk Edebiyatındaki Yeri

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 30 October - 01 November 2018

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Mizah Kullanımına İlişkin Görüşleri

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 10 May 2018

Dil ve Sanat Gelişiminde Çocuk Kitaplarının Rolü

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017

Çocuk Edebiyatı ve Mizah

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017

”Yeni Hareketleri” ve Thomas Samuel Kuhn

7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 28 - 31 May 2015, pp.1217-1228

IN THE PRIMARY EDUCATION PROGRAM, THE SITUATION OF THE CASE BASED GENRES IN THE INTERDISCIPLINARY RELATIONSHIP

“2. International Congress on Research in Education (ıcre)", İzmir, Turkey, 25 - 27 April 2014, pp.163-164 Creative Commons License

İlköğretim Programında Olaya Dayalı Türlerin Disiplinlerarası İlişkilerdeki Yeri

2. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Ulead, İzmir, Turkey, 25 - 27 April 2014, pp.1-9

Miskinler Tekkesi Romanının Türkçe Öğretim Programındaki Temalar Açısından İncelenmesı

ULEAD 2013 Annual Congress: International Congress on Research inEducation/ICRE, Ürgüp/Nevşehir, Nevşehir, Turkey, 31 May - 02 June 2013, pp.176 Creative Commons License

Trafik Güvenliği Dersinde Edebi Metinlerden Yararlanma

3. Karayolu TrafikGüvenliği 2012 Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2012, pp.307-314

Ömer Seyfettin Hikâyelerinin İlköğretim Programında Kullanılabilirliği

1. Dünden Bugüne Ömer Seyfettin Sempozyumu, Gönen / Balıkesir, Turkey, 9 - 11 March 2007, pp.197-204

İkinci Yeni Şiirinde Sapmalar

IV. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 17 - 19 June 2004, pp.1-7 Creative Commons License

Modern Türk Edebiyatında İkinci Yeni Şiiri

I. Türk Dili ve Kültürü Araştırmaları Ortak Konferansı, Çanakkale, Turkey, 26 October 2001, pp.222-232 Creative Commons License

Çocuk Kitaplarında İçerik ve Resimleme

1. ULUSAL ÇOCUK KİTAPLARI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 20 - 21 January 2000 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Çocuk Şiirlerinin Eğitsel İletiler Açısından İncelenmesi

in: Türkçe Eğitimi Araştırmaları-IV, KANA Fatih,GEÇGEL Hulusi, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.119-133, 2023 Creative Commons License

Rıfat Ilgaz’ın Çocuk Edebiyatı Eserlerinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

in: Türkçe Eğitimi Araştırmaları-IV, , Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.135-153, 2023

Bilgin Adalı’nın Bilim Kurgu Türü Eserlerinin Yetkinlikler Bakımından İncelenmesi

in: Türkçe Eğitimi Araştırmaları-IV, , Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.155-177, 2023

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Paradigma Akademi, Çanakkale, 2022 Creative Commons License

Uzaktan Eğitimde Kaynaştırma Öğrencilerinin Dil Becerilerini Kazanmada Yaşadıkları Sorunlar

in: Türkçe Eğitimi Araştırmaları-II, KANA Fatih, GEÇGEL Hulusi, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.93-114, 2022

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

in: Türkçe Eğitimi Araştırmaları-I, GEÇGEL Hulusi, KANA Fatih, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.65-88, 2022

Milli Kimlik Oluşturmada Milli Ve Manevi Değerlerin Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Yeri

in: Türkçe Eğitimi Araştırmaları-III, GEÇGEL Hulusi, KANA Fatih, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.1-40, 2022

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Materyal Bulma/Geliştirme Sorunlarına Yönelik Durum Analizi

in: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Araştırmaları II, KANA Fatih, GEÇGEL Hulusi, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.51-68, 2022

Zeynep Cemali’nin “Ballı Çörek Kafeteryası” Adlı Eserinin Kök Değerler Bakımından İncelenmesi

in: Türkçe Eğitimi Araştırmaları-I, GEÇGEL Hulusi, KANA Fatih, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.1-36, 2022

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutumları

in: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Araştırmaları I, KANA Fatih, GEÇGEL Hulusi, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.45-67, 2022

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Öğretmenlerin Etkinliklerini Günlük Hayatla İlişkilendirmesine Yönelik Durum Analizi

in: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Araştırmaları II, KANA Fatih, GEÇGEL Hulusi, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.119-138, 2022

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çizgi Filmlerle Söz Varlığı Öğretimi (Atasözü, Deyim, İkileme) -“Rafadan Tayfa” Örneği-

in: Türkçe Eğitimi Araştırmaları-I, GEÇHEL Hulusi, KANA Fatih, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.157-168, 2022

“Anadolu Efsanelerinin Peşinde” Adlı Kitabın Kültür Aktarımı ve Anadili Öğretimi Açısından İncelenmesi

in: Türkçe Eğitimi Araştırmaları-III, GEÇGEL Hulusi, KANA Fatih, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.81-108, 2022

Çocuklara Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mobil Öğrenmeyi Benimseme Düzeyleri

in: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Araştırmaları I, KANA Fatih, GEÇGEL Hulusi, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.95-122, 2022

Yurt Dışında Görev Yapan Bir Türkçe Öğretmeninin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Karşılaştığı Problemler: Bir Anlatı Araştırması

in: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Araştırmaları I, KANA Fatih, GEÇGEL Hulusi, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.123-150, 2022

Öğretmen Adaylarının Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Ortamlarının Kullanımına İlişkin Tutumları

in: Türkçe Eğitimi Araştırmaları-II, KANA Fatih, GEÇGEL Hulusi, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.181-202, 2022

“Altın Balta” Masalının A2 Seviyesine Sadeleştirilmesi: Uygulama Örneği

in: Türkçe Eğitimi Araştırmaları-III, GEÇGEL Hulusi, KANA Fatih, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.157-168, 2022

Öğretmenlerin Yardımcı Kitap Kullanımı Hakkında Görüşleri

in: Türkçe Eğitimi Araştırmaları-II, KANA Fatih, GEÇGEL Hulusi, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.137-164, 2022

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Ev Ödevlerine Yönelik Öğretmen Görüşleri

in: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Araştırmaları II, KANA Fatih, GEÇGEL Hulusi, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.139-154, 2022

Erıch Kästner’in “Uçan Sınıf” Adlı Eserinin Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Değerler Açısından İncelenmesi

in: Türkçe Öğretiminde Edebî Metinlerin Kullanımı, GEÇGEL Hulusi, KANA Fatih, Editor, Paradigma Akademi, pp.183-203, 2021

Türkçe Eğitimi Lisansüstü Öğrencilerinin Türkçe Dersinin Uzaktan Eğitimle Yapılmasına İlişkin Görüşleri

in: Türkçe Öğretiminde Uzaktan Eğitim, KANA Fatih, GEÇGEL Hulusi, Editor, Paradigma Akademi, pp.87-112, 2021

Türkçe Öğretmenlerinin Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

in: Türkçe Öğretiminde Uzaktan Eğitim, KANA Fatih, GEÇGEL Hulusi, Editor, Paradigma Akademi, pp.299-327, 2021

Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimle Yapılan Türkçe Derslerinde Yaşadığı Sorunlar

in: Türkçe Öğretiminde Uzaktan Eğitim, KANA Fatih, GEÇGEL Hulusi, Editor, Paradigma Akademi, pp.67-85, 2021

Erıch Kästner’in “Uçan Sınıf” Adlı Eserinin Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Değerler Açısından İncelenmesi

in: Türkçe Öğretiminde Edebi Metinlerin Kullanımı, GEÇGEL Hulusi, KANA Fatih, Editor, Paradigma Akademi, pp.183-204, 2021

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Farklı Ana Dillere Sahip Öğrencilerin Ölçme ve Değerlendirme Açısından Değerlendirilmesi

in: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi -Sorunlar ve Çözüm Önerileri-, KANA Fatih, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.189-211, 2021

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dijital Tükenmişlik Düzeyleri

in: Türkçe Eğitiminde Dijital Dönüşüm, KANA Fatih, Editor, Paradigma Akademi, pp.145-202, 2021

“Üç Anadolu Efsanesi” Adlı Eserin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

in: Türkçe Öğretiminde Edebî Metinlerin Kullanımı, GEÇGEL Hulusi, KANA Fatih, Editor, Paradigma Akademi, pp.11-42, 2021

Ana Dili Öğretiminde Çizgi Film Türünden Yararlanma -Kare Takımı Çizgi Filmi Örneği-

in: Ana Dili Öğretiminde Çocuk Edebiyatı Ürünleri Üzerine İncelemeler, GEÇGEL Hulusi, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.139-173, 2021

Salim Nizam’ın “Pervin Hanım’ın Arabası” Adlı Romanının Türkçe Eğitiminde Temel Dil Becerileri Çerçevesinde Değerlendirilmesi

in: Ana Dili Öğretiminde Çocuk Edebiyatı Ürünleri Üzerine İncelemeler, GEÇGEL, Hulusi, Editor, Paradigma Akademi, pp.35-64, 2021

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dijital Yerli, Göçmen ve Melez Olma Durumları

in: Türkçe Eğitiminde Dijital Dönüşüm, KANA Fatih, Editor, Paradigma Akademi, pp.125-144, 2021

Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun “Çağlayanlar” Adlı Eserinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

in: Türkçe Öğretiminde Edebi Metinlerin Kullanımı, GEÇGEL Hulusi, KANA Fatih, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.131-142, 2021

"Üç Anadolu Efsanesi" Adlı Eserin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

in: Türkçe Öğretiminde Edebi Metinlerin Kullanımı, GEÇGEL Hulusi, KANA Fatih, Editor, Paradigma Akademi, pp.11-42, 2021

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dijital Oyunlardan Yararlanmaya İlişkin Görüşleri

in: Türkçe Eğitiminde Dijital Dönüşüm, KANA Fatih, Editor, Paradigma Akademi, pp.205-240, 2021

Günümüz Çocuk Dergilerinin Ana Dili Eğitimindeki Rolü

in: Ana Dili Öğretiminde Çocuk Edebiyatı Ürünleri Üzerine İncelemeler, GEÇGEL, Hulusi, Editor, Paradigma Akademi, pp.11-33, 2021

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yapan Öğretmenlerin Deyim ve Atasözü Kullanma Deneyimleri

in: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi -Sorunlar ve Çözüm Önerileri-, KANA Fatih, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.171-188, 2021

Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun “Çağlayanlar” Adlı Eserinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

in: Türkçe Öğretiminde Edebî Metinlerin Kullanımı, GEÇGEL Hulusi, KANA Fatih, Editor, Paradigma Akademi, pp.131-142, 2021

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Farklı Öğrenme Stillerine Göre Anlatma Becerilerini Geliştirmenin Yolları

in: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi -Sorunlar ve Çözüm Önerileri-, KANA Fatih, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.155-169, 2021

İkinci Yeni Şiiri Çevresinde Ece Ayhan

Hiperlink Yayınları, İstanbul, 2020

Çocuk Edebiyatı

Kriter yayınevi, İstanbul, 2012

Çanakkaleli Şairler ve Yazarlar

in: Çanakkale Değerleri Envanteri, Ali AKDEMİR; Osman DEMİRCAN; Selahattin YILMAZ; Turan TAKAOĞLU; Cengiz AKBULAK, Editor, Pozitif Basin Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-357, 2009

Çocuk Edebiyatı

Kök Yayınevi, Ankara, 2005 Sustainable Development

Modern Türk Şiirinde İkinci Yeni

in: 2003 e-debiyat Yıllığı, iz edebiyat yazarları, Editor, İzlenim Yayınevi, İstanbul, pp.329-537, 2004

Modern Türk Şiirinde İkinci Yeni

in: 2003 e-debiyat Yıllığı, iz edebiyat yayıncıları, Editor, İzlenim Yayınevi, İstanbul, pp.529-537, 2004 Creative Commons License