Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkçe Öğretmen Adaylarının İnternet Öz-Yeterliğinin İncelenmesi

EKEV Akademi, cilt.24, ss.447-470, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Akıllı Telefon Kullanma Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.391-414, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Multimedya araçlarının yabancı dil öğretimine etkisi üzerine öğretmen görüşleri

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, ss.12-22, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of smartphone addiction levels of Turkish pre-service teacherswith regards to various variables

Journal of Language and Linguistic Studies, cilt.16, ss.1415-1442, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Millî Kültür Teması Öğretimi Bağlamında Üç Anadolu Efsanesi Adlı Eserin İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.717-734, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Reflections of Social Media, Television Series and Programs on Family Privacy According to Pre-Service Teachers’ Views

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.12, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Eğitiminde Dijital Yetkinlik Kavramının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Ana Dili Eğitimi dergisi, cilt.8, ss.886-904, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güliver’in Gezileri adlı eserin değerler eğitimi açısından incelenmesi

Rumeli Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, ss.204-219, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of the Perceptions of Turkish Language Teacher Candidates RegardingMulticulturalism

Educational Policy Analysis and Strategic Research, cilt.15, ss.61-77, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Muzaffer İzgü’nün Öykülerinde Çocuk ve Eğitim Teması

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.329-342, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Bir Nesir Dili Kurulmasında Ömer Seyfettin’in Görüş ve Önerileri

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.118-130, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Çocuk ve Eğitim Teması

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.164-175, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ece Ayhan’ın Şiirinde Çocuk Ve Eğitim Teması Ve Felsefi Temelleri

Eğitim Fakültesi Dergisi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, cilt.4, ss.145-165, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mustafa Necati Karaer’in Şiiri

Türk Dili, ss.548-550, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Oğuz Tansel Masallarının Çocuk Edebiyatımızdaki Yeri

III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AWARENESS, Çanakkale, Türkiye, 5 - 07 Aralık 2019

Süpermen Türk Olsaydı Pelerinini Annesi Bağlardı Kitabındaki Eğitsel İletiler

III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AWARENESS, Çanakkale, Türkiye, 5 - 07 Aralık 2019

Macera Romanlarının Çocuk Edebiyatındaki Yeri

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2018

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Mizah Kullanımına İlişkin Görüşleri

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Türkiye, 9 - 10 Mayıs 2018

Dil ve Sanat Gelişiminde Çocuk Kitaplarının Rolü

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017

Çocuk Edebiyatı ve Mizah

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017

”Yeni Hareketleri” ve Thomas Samuel Kuhn

7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2015, ss.1217-1228

Miskinler Tekkesi Romanının Türkçe Öğretim Programındaki Temalar Açısından İncelenmesı

ULEAD 2013 Annual Congress: International Congress on Research inEducation/ICRE, Ürgüp/Nevşehir, Ürgüp / Nevşehir, Türkiye, 31 Mayıs 2013, ss.176

Trafik Güvenliği Dersinde Edebi Metinlerden Yararlanma

3. Karayolu TrafikGüvenliği 2012 Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2012, ss.307-314

Ömer Seyfettin Hikâyelerinin İlköğretim Programında Kullanılabilirliği

1. Dünden Bugüne Ömer Seyfettin Sempozyumu, Gönen / Balıkesir, Türkiye, 9 - 11 Mart 2007, ss.197-204

İkinci Yeni Şiirinde Sapmalar

IV. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 17 - 19 Haziran 2004

TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARI, DEMOKRASİ VE VATANDAŞLIKDEĞERLERİNİN GELİŞMESİNDE TANZİMAT DÖNEMİ SANATÇILARININ ETKİLERİ

Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2004, ss.222-227

Çocuk Kitaplarında İçerik ve Resimleme

1. ULUSAL ÇOCUK KİTAPLARI SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Ocak 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

İkinci Yeni Şiiri Çevresinde Ece Ayhan

Hiperlink Yayınları, İstanbul, 2020

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

Anı Yayıncılık, İstanbul, 2011