Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2019 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yenice Meslek Yüksekokulu, Hukuk

Yönetimsel Görevler

 • 2019 - 2020 Bölüm Başkanı

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yenice Meslek Yüksekokulu

Verdiği Dersler

 • Lisans Tarım Hukuku

 • Ön Lisans Cezaevi İdaresi ve İnfaz Hukuku

 • Ön Lisans Tebligat Hukuku

 • Ön Lisans Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

 • Ön Lisans Avukatlık ve Noterlik Mevzuatları

 • Ön Lisans Borçlar Hukuku Genel Hükümler

 • Ön Lisans Medeni Hukuk II

 • Ön Lisans Ulaştırma Hukuku

 • Ön Lisans Adalet Psikolojisi

 • Ön Lisans İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Ön Lisans Medeni Usul Hukuku

 • Ön Lisans Milletlerarası Özel Hukuk

 • Ön Lisans İş Hukuku

 • Ön Lisans İstatistik

 • Ön Lisans Kalem Mevzuatı ve Adli Yazışmalar

 • Ön Lisans Tüketici Hukuku

 • Ön Lisans Anayasa Hukuku