Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2013 - 2018 Doktora

  Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye

 • 2015 - 2017 Lisans

  Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

 • 2013 - 2015 Ön Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü, Türkiye

 • 2011 - 2013 Yüksek Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkiye

 • 2008 - 2012 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Türkiye

 • 2001 - 2005 Lisans

  Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2018 Doktora

  Arazi toplulaştırmasında yayım yaklaşımları üzerine bir araştırma: Çanakkale ili örneği

 • 2013 Yüksek Lisans

  Avrupa Birliği ve Türk hukukunda genetik yapısı değiştirilmiş organizmaların (GDO) karşılaştırmalı bir incelemesi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Arabuluculuk Eğitimi

  Diğer , Maltepe Üniversitesi

 • 2017Bilirkişilik Temel Eğitimi

  Diğer , Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği

 • 2013Patent Vekilliği Belgesi

  Sınai Haklar, Fikri Mülkiyet Hakları, Patent, Lisanslama , Türk Patent ve Marka Kurumu

 • 2011Marka Vekilliği Belgesi

  Sınai Haklar, Fikri Mülkiyet Hakları, Patent, Lisanslama , Türk Patent ve Marka Kurumu

 • 2007Noterlik Belgesi

  Diğer , Adalet Bakanlığı

 • 2006Avukatlık Ruhsatnamesi

  Diğer , Türkiye Barolar Birliği

 • 2005Avukatlık Stajı

  Diğer , Çanakkale Barosu