Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tarım Arazileri İle İlgili Uyuşmazlıkların Çözümünde Arabuluculuğun Yayılması ve Benimsenmesinin Önemi

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 22 - 25 Şubat 2021, ss.1-4

Gıda Güvencesi ve Güvenliğinin Sağlanmasında Ceza Hukukunun Rolü

2.Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi, 24 - 25 Ekim 2019

Geçici Koruma Statüsündeki Yabancıların Adalete Erişiminde Baroların Rolü

IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.265-269

Geçici Koruma Statüsündeki Yabancıların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Haklarına Yönelik Düzenlemelerin Değerlendirilmesi

IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.258-264

İyi Tarım ve Organik Üretimde Arazi Toplulaştırmasının Rolü

International Eurasian Congress on Natural Nutrition Healty Life, 12 - 15 Temmuz 2018

Arazi Toplulaştırmasında İş Planının Analizi

12.Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2014