Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Applying The Clay Paste Luster Under Glaze

Ceramics-Technical, ss.74-77, 2012 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Scientific Research On An Ottoman Superstition: Do The Celadons Change Their Color When Touched By A Poıson ?

International Social Sciences Studies Journal, cilt.5, ss.1302-1313, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İznik Çinilerinde Kullanılan Serbest Boşluk Doldurma Motifleri Ve Yeni Motif Önerisi Olarak Kelebek

İznik Çinilerinde Kullanılan Serbest Boşluk Doldurma Motifleri Ve Yeni Motif Önerisi Olarak Kelebek., cilt.35, ss.347-357, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Çini Sanatı Tekniklerinden Lüsterin Günümüz Uygulamaları

Social Sciences Studies Journal, cilt.5, ss.724-742, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Belge ve Tanımlarla Çini Kelimesinin Değerlendirilmesi

YEDİ, ss.11-24, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türk Çini Sanatı Alanına Dair Sorunlar

21. Yüzyılda Türk Sanatı: Meseleler ve Çözüm Önerileri, 8 - 09 Ekim 2018, ss.323-332

Türk Çini Sanatında Kullanılan Teknikler

21. Yüzyılda Türk Sanatı Meseleler ve Çözüm Önerileri Milletlerarası Sempozyumu, 8 - 09 Ekim 2018, ss.347-368

Kastamonu Küre Hoca Şemseddin Camii Çinileri Ve Koruma Onarım Önerisi

9. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi Ve Folkloru Kongresi / Sanat Etkinlikleri, BAYINDIR / İZMİR, Türkiye, 28 - 29 Eylül 2017, ss.205-214

Kastamonu Küçüksu Çömlekçiliğinin Günümüzdeki Durumu Ve Kullanılan Caba Çamurunun Güncel Tasarımlarla Değerlendirilmesi

Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2017, ss.2202-2221

Muğla Esenköy Dont de Kullanılan Çömlekçi Çarkı

1. Sanat Ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2011, ss.318-322

Sıraltı Lüster Denemelerinden Örnekler

Uluslararası Lüster Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 Eylül - 27 Ekim 2010

Osmanlı İmparatorluğu Saray Mutfağında Kullanılan Bazı Pişmiş Toprak Kap Adları

10. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 19 - 20 Kasım 2009, ss.323-335

Osmanlı Dönemi İznik Fritli Çamuru İle Tebrizli Ustaların Fritli Çamuru Arasındaki İlişkiye Dair Belgeler

Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2006, ss.313-317

Yüksek Oranda Kuvars İçeren Bünyelerin Şekillendirilmesine Yönelik Denemeler

Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2006, ss.643-646

Farklı Seramik Pişirim Tekniklerinden Bir Uygulama Örneğinin Sunumu

Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2006, ss.57-60

Ege Bölgesi Geleneksel Çömlekçilikte Kullanılan Pişirim Teknikleri

6. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, Sakarya, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2006, ss.580-585

İznik Fritli Çinilerinin Teknolojisinin Araştırılması

EBİLTEM Teknoloji, Yenilik ve Girişim Sermayesi Günleri + Proje Pazarı, İzmir, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2005, ss.231

Restorasyon Amaçlı Pişmiş Toprak Bezeme Yapı Malzemesinin Seri Üretimi

EBİLTEM Proje Pazarı, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2003, ss.84