Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Aralık 2009 Performance of Sprinkler Irrigation Systems at Different Pressures and Under Varying Wind Speed Conditions in Landscape Areas

    TÜBİTAK

  • Mart 2006 An Examination of the Use “Vetiver grass” to Prevent Erosion in Yusufeli Region (Çoruh Watershed Area-Turkey): A Case Study,

    TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 43

h-indeksi (WOS): 4