Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EFFECT OF WATER STRESS ON FOUR VARIETIES OF GLADIOLUS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, ss.9300-9307, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Use of infrared thermography and hyperspectral data to detect effects of water stress on pepper

QUANTITATIVE INFRARED THERMOGRAPHY JOURNAL, cilt.15, ss.81-94, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Using Hydrus-2D Simulations to Predict Soil Water Contents on Soil Water Retention Barriers in Turfgrass

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, no.12, ss.4322-4332, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

EFFECT OF IRRIGATION AND NITROGEN LEVELS ON PLANT CHARACTERISTICS IN PERENNIAL RYEGRASS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.23, ss.1971-1978, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of soil water retention barriers on turfgrass growth and soil water content

IRRIGATION SCIENCE, cilt.31, ss.689-700, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Emitter clogging and effects on drip irrigation systems performances

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.5, ss.532-538, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Farklı Su Stresi Düzeylerinde Siklamenin Fizyolojik ve Morfolojik Özelliklerindeki Değişimin Belirlenmesi

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Online), cilt.34, ss.55-69, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Use of subsurface drip irrigation and water retention barrier to effective use of water in rice

Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.25, no.2, ss.108-121, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Termografi Tekniği ile Biber Bitkisinde Su Stresinin ve Bazı Fizyolojik Özelliklerin Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.30, no.3, ss.486-497, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Peyzaj Alanlarındaki Sulama Projelerinin 3 Boyutlu Tasarımı: Bursa İli Maltepe Su Deposu Peyzaj Alanı Örneği.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.145-154, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

BÜYÜK ÖLÇEKLİ PEYZAJ ALANLARINDAKİ SULAMA SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi, cilt.2, no.2, ss.61-80, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Su Stresinin Sofralık Domatesin Verimi ve Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkileri

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.15-30, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Termal Kamera ve NDVI Sensörü kullanılarak Domatesin Fizyolojik Özelliklerinin tahminlenmesi

HARRAN TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.23, ss.78-89, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çeltikte Damla Sulama İle Su Tutma Bariyerinin Kullanımı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, no.2, ss.73-82, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kentsel Yeşil Alanlarda Su Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Çözüm Arayışları

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, ss.84-88, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Marulda Farklı Tuz ve Potasyum Uygulamalarının Verim ve Bazı Fizyo-Morfolojik Özelliklere Etkileri

Ç.O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, no.1, ss.89-97, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Toprak Nem Değişiminin HYDRUS Programı Yardımıyla Modellenmesi

Ç.O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.1-8, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tuz ve Potasyum Uygulamalarının Mısırın Yaprak Su Durumu ile Bazı Agronomik ve Yansıma Özelliklerine Etkileri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.1-9, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Estimation of Growth Curve Parameters for Pepper (Capsicum annuum cv. kapija) under Deficit Irrigation Conditions

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.49, ss.37-43, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Toprak Altına Serilen Su Tutma Bariyer Uygulamaları Toprak Profilindeki Tuz İçeriğini Arttırır mı?

Tekirdağ Uni. Ziraat Fak. Derg, cilt.9, ss.11-21, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Determination of Plant Water Stress Using Spectral Reflectance Measurements in Watermelon (Citrullus vulgaris)

American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., cilt.11, ss.296-304, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bitki Örtme Oranının Spektral Filtreler Yardımıyla Belirlenmesi

Ege Uni. Ziraat Fak. Derg, cilt.45, ss.57-63, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effects of Water Stress on The Physiological Characteristics of Dahlia

I. International Ornamental Plants Congress, Bursa, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2019

Effective Use of Water in Turfgrass

I. International Ornamental Plants Congress, Bursa, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2019

Determination of Water Stress of Geranium Plant Using Leaf Pressure Sensors

I. International Ornamental Plants Congress, Bursa, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2019

Peyzaj ve Sulama Projelerinin Görselleştirilmesi

I. Uluslararası Süs Bitkileri Kongresi, Bursa, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2019, ss.377-378

Farklı Tuz Konsantrasyonlarının Sardunya Bitkisinin Gelişim Özelliklerine Etkisi

I. Uluslararası Süs Bitkileri Kongresi, Bursa, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2019, ss.368-369

The Effect of Different Salt Concentrations on The Growth Traits of The Geranium

I. International Ornamental Plants Congress, Bursa, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2019

Forest Cover Changes in Aegean-Mediterranean Coast of Turkey

2nd International Congress on Architecture and Design, 11 - 12 Ekim 2018

Çanakkale İli Esenler Barış Kedi Parkının Sulama Sisteminin Tasarımı

II. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, ss.356-365

LANDCADD Programı ile Peyzaj Projelerinde Tasarım

II. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, ss.366-371

LULC Changes in Aegean-Mediterranean Coast of Turkey

2nd International Congress on Architecture and Design, Çanakkale, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, ss.91-98

Techniques for Monitoring Plant Water Stress

1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, 26 - 28 Eylül 2018

The Effects of Drip Irrigation and Water Retention Barrier on Water Use and Yield in Rice

1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2018, ss.689

Change of Pepper's Turgor Pressure According to Irrigation Levels

1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2018, ss.647

Thermal Response to Water Stress of Gladiolus Varieties

International Congress on Landscape Architecture Research, 6 - 10 Eylül 2017, ss.19

Evaluation of Irrigation Systems of Landscape Areas in Çanakkale

International Congress on Landscape Architecture Research, 6 - 10 Eylül 2017, ss.19

Real-Time Monitoring of Water Stress by Turgor Pressure Sensors

INTERNATIONAL CONGRESS on LANDSCAPE ARCHITECTURE RESEARCH, 6 - 10 Eylül 2017

The usage possibilities of drought tolerant Cyclamen sp. in Landscape Designs

International Congress on Landscape Architecture Research, 6 - 10 Eylül 2017, ss.29

Deficit Irrigation Practices on Different Varieties of Gladiolus

International Congress on Landscape Architecture Research, Saraybosna, Bosna-Hersek, 6 - 10 Eylül 2017, ss.43

USE of SOIL WATER RETENTION TECHNOLOGY (SWRT) in CANAKKALE, TURKEY

Eurosoil, İstanbul, Türkiye, 16 - 21 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.169

Termografi tekniğini kullanarak çimin su stresinin belirlenmesi

13. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2016, ss.346-354

Kocabaş Çayı ve Sarıçay’ın Sediment Yükü ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2014, ss.881-886

Çim Bitkisinde Farklı Sulama ve Gübre Düzeylerinin Görsel Kaliteye ve Toprak Su İçeriğine Etkisi

12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2014, ss.538-542

Termal Kamera Yardımıyla Biberin Bitki Su Stresi İndeksinin Belirlenmesi

12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2014, ss.948-951

Su Tutma Bariyerlerinin Çim Gelişimi Üzerine Etkileri

II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2012, ss.165-172

Biber Bitkisinin Verim Tahmininde Meyve Özellikleri ve Klorofil Okumalarının Kullanımı

II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2012, ss.831-835

A New Soil Water Retention Technology: Retaining Soil Water and Nutrients in the Plant Root Zone

8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management"., İzmir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2012, ss.222-224

Gökçeada Koşullarında Organik Olarak Yetiştirilen Yerfıstığında En Uygun Sulama Suyu Miktarının Belirlenmesi

I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2010, ss.952-958

Bilgisayar Destekli Sulama Programlamasının Tarla Denemesi ile Karşılaştırılması

I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2010, ss.1

İki Farklı Sulama Seviyesinde Spektral İndeksler İle Klorofil Okumaları Arasındaki İlişki

I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2010, ss.104-110

Su Stresi Koşullarındaki Patates Bitkisinin Yansıma Karakteristiklerinin Hiper-Spektral Yöntemlerle Belirlenmesi

I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2010, ss.883-888

Gökçeada’da Organik Olarak Yetiştirilen Soya Bitkisinde Farklı Sulama Düzeylerinin Verime Etkisi

I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2010, ss.942-951

Estimation of Yield and Some Quality Parameters By Chlorophyll Readings for Watermelon.

RESEARCH PEOPLE AND ACTUAL TASKS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENCES, Lozenec, Bulgaristan, 10 - 12 Temmuz 2009, cilt.2, ss.243-247

Using High Resolution Remeto Sensing Data for Precision Farming In Turkey

9th International Conferance on Precision Agricultural, Colarada, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 23 Temmuz 2008, ss.129

Sulama ve Tuzlanma Konferansı

Basınçlı Sulama Sistemlerinde Performansın Değerlendirilmesi., Şanlıurfa, Türkiye, 12 - 13 Haziran 2008, ss.149-158

Küresel Isınma ve Tarımda Suyun Etkili Kullanımı.

III. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 10 - 14 Eylül 2007, ss.645-654

Peyzaj Alanlarındaki Sulamaya Rüzgarın Etkisi

III Ulusal Süs Bitkileri Kongresi., İzmir, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2006, ss.58-67

Kazdağları Su Kaynakları ve Biga-Kocabaş Çayı’nda Su Kalitesi Üzerinde Bir Araştırma

Kazdağları 2. Ulusal Sempozyumu., Çanakkale, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2006, ss.341-349

Results of Transferring of Irrigation Systems’ Management in Turkey

International Symposium on Water and Land Management For Sustainable Irrigated Agriculture, Adana, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2006, ss.279

Kitap & Kitap Bölümleri

PEYZAJ ALANLARINDA SULAMA SİSTEMİ TASARIMI VE İŞLETİMİ

Peyzaj Tasarım Proje-Uygulama, Sağlık A., Editör, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, ss.79-88, 2019

SULAMA SİSTEMLERİNİN ALTYAPI ÇALIŞMALARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

DEĞİŞEN VE GELİŞEN LAPSEKİ KENTSEL ALTYAPISI, Sağlık A., Editör, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, ss.45-55, 2018