Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Medya Okuryazarlığı Çerçevesinde Ortaöğretim Öğrencilerinin Elektronik Oyunlara Yönelik Algıları

International Congress of Educational Research (EAB’18), Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.98

Sosyal Dışlanmanın, İnternet Bağımlılığı Üzerindeki Etkisi

International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES’17), İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.377

WhatsApp Eğitim Amaçlı da Kullanılabilir mi?

International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS’16), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.258

Subjective well-being, self-esteem, and psychological needs as predictors of Internet addiction among high school students

European Conference on Educational Research (ECER Conference)., Budapest, Hungary, 8 - 11 September 2015

Eğitimde Tablet PC Kullanımına İlişkin Öğrenci Tutumları

International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS’14), Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.53

Girişimcilik ve Kariyer: Engelleri Aşmak için Eğitimde Bilişim Teknolojileri

CeBIT Synergy Summit CeBIT Global Conferences, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2013

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi Programının Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Değerlendirilmesi (Çanakkale İli Örneklemi)

International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS’08), İzmir, Turkey, 16 - 18 April 2008, pp.152-159

Bilgisayar Destekli Öğretimde Öğretmenlerin Yeterlilik Düzeyleri (İstanbul ve Çanakkale İlleri Örneği)

International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS’07), Çanakkale, Turkey, 15 - 18 May 2007, pp.172-179

Elektronik Bilgi ve Bilgi Toplumundaki Yapısallaşma Süreci

International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS’07), Çanakkale, Turkey, 15 - 18 May 2007, pp.539-557

Books & Book Chapters

Dijitalleşme Sürecinde Sağlık Profesyonellerinin Mesleki Gelişimini Destekleyen Uygulamalar,

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2020, Akkoyunlu Buket,İşman Aytekin,Odabaşı Hatice Ferhan, Editor, Pegem Academy, Ankara, pp.220-242, 2020

Technology and Digital Media in Turkey (Youth)

in: Bloomsbury Education and Childhood Studies, Yunus Eryaman (Regional Editor) and Kate Tilleczek (Editor in Chief), Editor, Bloomsbury Academic, London, pp.1-8, 2019

Digital Technologies and Online Learning in Higher Education (Turkey)

in: Bloomsbury Education and Childhood Studies, Yunus Eryaman (Regional Editor) and W. James Jacob (Editor in Chief), Editor, Bloomsbury Academic, London, pp.1-7, 2019

Dijital Vatandaşlıkta Güvenlik, Haklar ve Sorumluluklar

in: Eğitim teknolojileri okumaları 2018, Akkoyunlu Buket, İşman Aytekin, Odabaşı Hatice Ferhan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.277-289, 2018

Uyarlanabilir Çevrimiçi Öğrenme Ortamları

in: Eğitim teknolojileri okumaları 2018, Akkoyunlu Buket, İşman Aytekin, Odabaşı Hatice Ferhan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.529-546, 2018