Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Effects of Problem Based Mathematics Teaching Through Mobile Applications on Success

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.44, no.197, pp.65-84, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The effects of Facebook and WhatsApp on success in English vocabulary instruction

JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED LEARNING, vol.34, no.5, pp.504-514, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The Impact of Whatsapp Use on Success in Education Process

INTERNATIONAL REVIEW OF RESEARCH IN OPEN AND DISTRIBUTED LEARNING, vol.18, no.7, pp.59-74, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Students’ Success in English Vocabulary Acquisition Through Multimedia Annotations Sent Via WhatsApp

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, vol.20, no.4, pp.85-98, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Öğrencilerin İnternet Kısıtlamalarına Karşı Geliştirdikleri Yöntemlerin Belirlenmesi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.27, pp.464-477, 2019 (Other Refereed National Journals)

The usage of social network services in school management and their effects

vol.11, pp.116-127, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

The relationship between perceived parental control and internet addiction: A cross-sectional study among adolescents

Contemporary Educational Technology, vol.10, no.1, pp.55-74, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Adaptation of interaction in web environments with educational content

World Journal on Educational Technology: Current Issues, vol.10, no.3, pp.142-152, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Uyarlanabilir Eğitsel İçerikli Web Ortamlarının Tasarım İlkeleri: Öğrenen Modeli

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.8, no.1, pp.320-345, 2018 (Other Refereed National Journals)

Development of Information Security Awareness Scale (Isas) for Teachers

Milli Eğitim, vol.46, no.216, pp.33-52, 2017 (Other Refereed National Journals)

An Educational Technology Tool That Developed in The Natural Flow of Life Among Students: WhatsApp

International Journal of Progressive Education, vol.13, no.2, pp.29-47, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Use of Instant Messaging Applications in The Education of Medical Students: The case of whatsapp

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.26, no.2, pp.45-53, 2017 (Other Refereed National Journals)

Development of Information Security Awareness Scale (ISAS) for Secondary Education Students

İlköğretim Online, vol.15, no.2, pp.682-695, 2016 (Other Refereed National Journals)

Parents’ Restrictions on Their Children’s Use of Information Technologies and Their Reasons

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, vol.7, no.1, pp.79-116, 2016 (Other Refereed National Journals)

Problems Faced by Teachers and Students in Terms of Using Tablet PCs and Suggested Solutions Related to these Problems

Anadolu Journal of Educational Sciences International, vol.4, no.1, pp.13-34, 2014 (Other Refereed National Journals)

Problems Faced by Teachers and Students in Terms of Using Tablet PCs and Suggested Solutions Related to these Problems

Turkish Studies (elektronik), vol.8, no.6, pp.377-403, 2013 (Other Refereed National Journals)

Professional Problems Experienced by Information Technology Teachers and Suggested Solutions: Longitudinal Survey

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, vol.4, no.2, pp.1-17, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Popularised Programme during the COVID Pandemia: Latest Student Registration to “Computer & Instructional Technology” Departments in Turkey

International Congress of Educational Research (EAB’2020), Hatay, Turkey, 3 - 06 September 2020, pp.100-101

Medya Okuryazarlığı Çerçevesinde Ortaöğretim Öğrencilerinin Elektronik Oyunlara Yönelik Algıları

International Congress of Educational Research (EAB’18), Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.98

Sosyal Dışlanmanın, İnternet Bağımlılığı Üzerindeki Etkisi

International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES’17), İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.377

WhatsApp Eğitim Amaçlı da Kullanılabilir mi?

International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS’16), Rize, Turkey, 16 - 18 May 2016, pp.258

Subjective well-being, self-esteem, and psychological needs as predictors of Internet addiction among high school students

European Conference on Educational Research (ECER Conference)., Budapest, Hungary, 8 - 11 September 2015

Eğitimde Tablet PC Kullanımına İlişkin Öğrenci Tutumları

International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS’14), Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.53

Girişimcilik ve Kariyer: Engelleri Aşmak için Eğitimde Bilişim Teknolojileri

CeBIT Synergy Summit CeBIT Global Conferences, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2013

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi Programının Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Değerlendirilmesi (Çanakkale İli Örneklemi)

International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS’08), İzmir, Turkey, 16 - 18 April 2008, pp.152-159

Bilgisayar Destekli Öğretimde Öğretmenlerin Yeterlilik Düzeyleri (İstanbul ve Çanakkale İlleri Örneği)

International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS’07), Çanakkale, Turkey, 15 - 18 May 2007, pp.172-179

Elektronik Bilgi ve Bilgi Toplumundaki Yapısallaşma Süreci

International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS’07), Çanakkale, Turkey, 15 - 18 May 2007, pp.539-557

Books & Book Chapters

Dijitalleşme Sürecinde Sağlık Profesyonellerinin Mesleki Gelişimini Destekleyen Uygulamalar,

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2020, Akkoyunlu Buket,İşman Aytekin,Odabaşı Hatice Ferhan, Editor, Pegem Academy, Ankara, pp.220-242, 2020

Technology and Digital Media in Turkey (Youth)

in: Bloomsbury Education and Childhood Studies, Yunus Eryaman (Regional Editor) and Kate Tilleczek (Editor in Chief), Editor, Bloomsbury Academic, London, pp.1-8, 2019

Digital Technologies and Online Learning in Higher Education (Turkey)

in: Bloomsbury Education and Childhood Studies, Yunus Eryaman (Regional Editor) and W. James Jacob (Editor in Chief), Editor, Bloomsbury Academic, London, pp.1-7, 2019

Dijital Vatandaşlıkta Güvenlik, Haklar ve Sorumluluklar

in: Eğitim teknolojileri okumaları 2018, Akkoyunlu Buket, İşman Aytekin, Odabaşı Hatice Ferhan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.277-289, 2018

Uyarlanabilir Çevrimiçi Öğrenme Ortamları

in: Eğitim teknolojileri okumaları 2018, Akkoyunlu Buket, İşman Aytekin, Odabaşı Hatice Ferhan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.529-546, 2018