Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Spatio-temporal investigation of surface soil hardness on professional football field

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.192, sa.2, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

HEAVY METAL, NITROGEN AND PHOSPHORUS ADSORPTION OF COMPACTED LINER MIXTURES

Fresenius Environmental Bulletin, cilt.27, ss.765-770, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Determination of 3,5-dimethylpyrazolium glyceroborate nitrification inhibitor in nitrogen fertilizer samples: HPLC-DAD method development and validation for 3,5-dimethylpyrazole

JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES, cilt.1068, ss.277-281, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of Aggregate Stability Measurement Methods for Clay-rich Soils in Asartepe Catchment of Turkey

LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT, cilt.28, sa.1, ss.199-206, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tillage-induced Wind Erosion in Semi-arid Fallow Lands of Central Anatolia, Turkey

SOIL AND WATER RESEARCH, cilt.12, sa.3, ss.144-151, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of Field Performance of BEST Aeolian Sediment Catcher in Sandy-loam Soil of Arid Zone of Turkey

SOIL AND WATER RESEARCH, cilt.12, sa.2, ss.96-105, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Spatial distribution of wind-driven sediment transport rate in a fallow plot in Central Anatolia, Turkey

ARID LAND RESEARCH AND MANAGEMENT, cilt.31, sa.2, ss.125-139, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Adaptation and validation of QuEChERS method for the analysis of trifluralin in wind-eroded soil

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART B-PESTICIDES FOOD CONTAMINANTS AND AGRICULTURAL WASTES, cilt.47, sa.9, ss.842-850, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Compaction and swelling characteristics of sand-bentonite and pumice-bentonite mixtures

CLAY MINERALS, cilt.46, sa.3, ss.449-459, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Spatial analysis of some physical soil properties in a saline and alkaline grassland soil of Kayseri, Turkey

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.5, sa.10, ss.1127-1137, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of land use changes on some soil properties in Indagi Mountain Pass - Cankiri, Turkey

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.136, ss.101-119, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bazı Bitkilerin Rüzgar Erozyonuna Karşı Etkinliğinin Belirlenmesi Çankırı Örneği

Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.41-46, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeraltı Suyu Kirliliğini Önlemeye Dönük Bariyer Tasarımı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.124-133, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Permeability Characteristics Of Pumice-Bentonite Mixtures In Comparison With Sand-Bentonite Mixtures

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.7, ss.2816-2826, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Türkiyenin Organik Karbon Stogu

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.31-36, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cankırı Orman Fidanlıgı Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal O¨zelliklerinin Fidanların Beslenme Durumları Uzerine Etkisi

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.23-30, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eldivan Yoresi Topraklarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Ozelliklerinin Kiraz Bitkisinin Beslenme Durumu Uzerine Etkisi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.115-119, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Humik asit uygulamalarında buğday bitkisinin potasyum kullanım etkinliği

İnternational Euroasian Congress on Natural Nutrition and Health Life, 12 - 15 Temmuz 2018

The Wind Erosion Intensity over Different Land Use in Altınova, Turkey

International Multidiciplinary Congress of Euroasia, Roma, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017

Yapay Sulak Alanlar için Sıkıştırılmış Bariyer Karışımları

3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, cilt.2, ss.42

Effects Of Humic Acid Applications On Nitrogen Use Efficiency Of Lettuce (Lactuca Sativa)

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.1172

Efficiency Of Humic Acid Application On Tomato (Solanum Lycopersicum L.) Seedlings Growth Parameters

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.633

Effect of Different PGPR Applications on Micro Element Content of Wheat Grown Soils

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, (ICAFOF), 15 - 17 Mayıs 2017

Impact of Tillage Management on Aeolian Sediment Transport A MultiSourceRegression Analysis Using Effective Plant Cover EPC Factor

10th International Symposium on Agricultureand the Environment, Indiana, Amerika Birleşik Devletleri, 23 - 27 Mayıs 2016

Wind erosion risk assesment Sample case for Altınova Agriculture enterprise

Deserland II, Desertefication and Land Degredation, 16 - 17 Haziran 2015, ss.46