Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir umut yolculuğunun incelenmesi: Sigarayı bırakmada başarısız denemeler

II. INTERNATIONAL RATING ACADEMY CONGRESS ON HOPE, Çanakkale, Turkey, 19 - 21 April 2018

Myasthenıa gravıs ve bipolar bozukluğu olan hastanın tanı ve tedavisinin gözden geçirilmesi: olgu sunumu

22. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2018, vol.29, pp.74-75

Anksiyete Bozukluğu hastalarının yeme tutumu ve vücut kompozisyonlarının değerlendirilmesi

7. International Trakya Family Medicine Congress, Edirne, Turkey, 21 - 25 March 2018, vol.7, pp.83

Peripartum cardiomyopathy can only be diagnosed by primary care physicians

20TH WONCA EUROPA CONFERENCE 2015, İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2015, pp.943-944

Zorunlu Göçmen Olmak: Travma ve Yaşam

XXI. ULUSAL SOSYAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 10 - 13 September 2015 Sustainable Development

Metrics

Publication

59

Citation (WoS)

26

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

30

H-Index (Scopus)

3

Project

2
UN Sustainable Development Goals