Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Correlation between vaspin and PANSS scores in schizophrenia patients with obesity

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN MEDICINE, cilt.55, sa.4, ss.264-280, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Metabolic syndrome and vaspin in patients with bipolar disorder

KAOHSIUNG JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.34, sa.9, ss.522-528, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An assessment of marital adjustment in patients with rheumatoid arthritis.

Medicinski glasnik : official publication of the Medical Association of Zenica-Doboj Canton, Bosnia and Herzegovina, cilt.14, ss.67-72, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Clozapine and Aripiprazole-Induced Stuttering: A Case Report of Turner Syndrome with Schizophrenia

KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, cilt.26, sa.4, ss.422-425, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Amlodipine-induced gingival overgrowth

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.24, sa.2, ss.379-380, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Adult attention deficit and hyperactivity disorder comorbidity in obsessive compulsive disorder

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE, cilt.16, ss.25, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Depression and anxiety disorder comorbidity in patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS)

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE, cilt.16, ss.25-26, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Evaluation of Sexual Functions and Marital Adjustment in Female Patients with Fibromyalgia Syndrome

TURK OSTEOPOROZ DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OSTEOPOROSIS, cilt.25, sa.1, ss.23-27, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Evaluation of psychiatric symptoms and automatic negative thoughts among menopausal women

Medicine Science International Medical Journal, ss.1-4, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Evaluation of the Nicotine Dependence in Psychiatric Disorders

KONURALP TIP DERGISI, cilt.10, sa.1, ss.48-54, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Increased Pathological Worry Levels in Patients with Alopecia Areata

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.8, sa.1, ss.10-13, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Polikistik Over Sendromu Tanılı Hastalarda Hirsutismus ve Beden Kitle İndeksi’nin Beden İmajı ve Anksiyete Üzerine Etkileri

Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics, cilt.27, sa.3, ss.130-137, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Larenks kanserli hastalarda adjuvan radyoterapinin ses ve yaşam kalitesi ile ilişkisi.

Famial Practice Palliative Care, cilt.2, sa.1, ss.9-16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Are psychiatric outpatients assessed for smoking?

KONURALP TIP DERGISI, cilt.9, sa.2, ss.155-159, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Şizofreni hastalarında antipsikotiklerin depresyon düzeyine etkisi: klozapine karşı diğer atipik antipsikotikler

Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım, cilt.1, sa.2, ss.31-34, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Internet addiction among eighth grade students: Çanakkale sample

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.72-76, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psychiatric Disorders and Demographic Characteristics Among Geriatric Outpatients in Canakkale State Hospital

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, cilt.29, sa.2, ss.103-108, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Psychotherapy perspective of physicians and psychiatric patients

Dusunen Adam, cilt.29, sa.4, ss.317-323, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Children with drug poisoning: demographic characteristics and assessment of familial factors

Anatolian Journal of Clinical Investigation, cilt.9, sa.4, ss.189-193, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlaç zehirlenmesi olan çocuk olgularda demografik özellikler ve ailesel etkenlerin değerlendirilmesi

Anatol J Clin Investig, cilt.9, sa.4, ss.189-193, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diclofenac- and Pantoprazole-Induced Rhabdomyolysis: A Potential Drug Interaction.

Drug safety - case reports, cilt.2, ss.10, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Health care preferences of patients admitted to the family health center and the role of home care

Eurasian Journal of Family Medicine, cilt.3, sa.2, ss.112-115, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fetishism and voyeurism comorbidity: a case report

Turkiye Aile Hekimligi Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.70-72, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A different case of Pica Disease

Ankara Medical Journal, cilt.12, sa.3, ss.158-159, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bir umut yolculuğunun incelenmesi: Sigarayı bırakmada başarısız denemeler

II. INTERNATIONAL RATING ACADEMY CONGRESS ON HOPE, Çanakkale, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018

Myasthenıa gravıs ve bipolar bozukluğu olan hastanın tanı ve tedavisinin gözden geçirilmesi: olgu sunumu

22. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018, cilt.29, ss.74-75

Anksiyete Bozukluğu hastalarının yeme tutumu ve vücut kompozisyonlarının değerlendirilmesi

7. International Trakya Family Medicine Congress, Edirne, Türkiye, 21 - 25 Mart 2018, cilt.7, ss.83

Peripartum cardiomyopathy can only be diagnosed by primary care physicians

20TH WONCA EUROPA CONFERENCE 2015, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2015, ss.943-944

Zorunlu Göçmen Olmak: Travma ve Yaşam

XXI. ULUSAL SOSYAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2015