Assoc. Prof. MEHTAP GÜNEŞ ÖZDEN


Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Education in Turkish Language and Literature, Education in Turkish Language

Metrics

Publication

69

Project

2

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2006 - 2009

2006 - 2009

Doctorate

Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Türkçe Eğitimi, Turkey

2000 - 2003

2000 - 2003

Postgraduate

Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi, Turkey

Dissertations

2009

2009

Doctorate

Türkçe Eğitiminde Kaynak Metinler

Marmara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi

2003

2003

Postgraduate

Yapısal Analizlere Göre Türkçe Eğitiminde Metin Hazırlama

Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Education in Turkish Language and Literature

Education in Turkish Language

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2018 - 2019

2018 - 2019

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Türkçe Eğitimi

2011 - 2018

2011 - 2018

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Türkçe Eğitimi

Managerial Experience

2013 - Continues

2013 - Continues

Deputy Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Türkçe Eğitimi

2015 - 2017

2015 - 2017

Director of Vocational School

Canakkale Onsekiz Mart University, Ezine Meslek Yüksekokulu

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Türkçe Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Konuşma Becerisi Öz Yeterlikleri

ÖZDEN M.

Teke , vol.7, no.13, pp.1917-1930, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Niçin Okumuyoruz?

ÖZDEN M.

Tarih Okulu Dergisi , no.35, pp.299-313, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Türkçe Kaynak Metinler ve Türkçe Eğitimi

ÖZDEN M.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları , no.1, pp.167-180, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Türkçe eğitimi lisans öğrencileri ve mizah

ÖZDEN M.

X. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALARKONGRESİ, Alanya, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.540-547

2019

2019

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN TÜRKÇE DERSLERİNDE EĞİTİMSÜRECİNE UYGULANMASI

ÖZDEN M.

X. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Alanya, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.548-554

2019

2019

EDEBİYAT ÖĞRETMENİ ADAYLARINA GÖRE EDEBİYATÖĞRETMENİ VE EDEBİYAT EĞİTİMİ

ÖZDEN M.

X. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALARKONGRESİ, Alanya, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.533-539

2019

2019

ÖĞRENCİLERİN HAZIRLIKSIZ KONUŞMADA YAŞADIKLARISORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ÖZDEN M.

III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2019, pp.1377-1385

2019

2019

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE ÖĞRETMENİOLMA MOTİVASYONLARI

ÖZDEN M.

III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2019, pp.1393-1398

2019

2019

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA EĞİTİMİDERSİNDEN BEKLENTİLERİ

ÖZDEN M.

III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2019, pp.1386-1392

2019

2019

Önlisans ve Lisans Öğrencilerinin Nanoteknoloji Kavramına İlişkin Mateforik Algıları

ÖZDEN M., MEYDAN E., ARCAGÖK S.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2019

2018

2018

Ana Dilde Konuşma Becerisini Ölçme Değerlendirme

DAĞ PESTİL A., ÖZDEN M.

2nd International Conference On Awareness, 2. Uluslararası Farkındalık Konferansı, Çanakkale, Turkey, 13 - 15 December 2018, pp.883-897

2018

2018

Okur Olarak Türkçe Eğitimi Lisans Öğrencileri

ÖZDEN M.

MOTİF VAKFI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERSEMPOZYUMU, Çanakkale, Turkey, 8 - 10 October 2018, pp.128

2018

2018

Niçin Okumuyoruz?

ÖZDEN M.

8. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.314

2018

2018

Türkçe Öğretmen Adaylarının Hazırlıklı ve Hazırlıksız Konuşma Hakkında Geliştirdikleri Metaforlar

ÖZDEN M.

8. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.314

2017

2017

Lisans Düzeyindeki Bir Öğrencinin Kurgu Metin Yazma Tecrübesi: Bir Anlatı Çalışması

ÖZDEN M., ELKIRAN Y. M.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.376

2017

2017

Öğretmen Adaylarının Kadın ve Şiir Kavramlarına İlişkin Geliştirdikleri Metaforlar

ÖZDEN M.

ULEAD 2017 ANNUAL CONGRESS, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.64

2017

2017

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde TÖMER ler ve Akademik Başar

ÖZDEN M., YAŞAR E., TOPRAK S.

VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.368

2010

2010

ŞİİRİN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DİL EDİNMESİNDEKİ YERİ

ÖZDEN M., EVİN M.

III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 18 December 2010, pp.714-721

2010

2010

Türkçe Eğitimi Alanında Uzman Yetiştirme Uygulamaları

ÖZDEN M.

The Second International Congress of Educational Research, Antalya, Turkey, 29 - 02 April 2010, pp.1578-1585

2009

2009

!4. Yüzyıl Türkçe Metinlerinin Orta Asya Hayvan Üslubundan Esinlenerek Resimlenmesi

ÖZDEN M., KODAMAN M.

Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Turkey, 1 - 03 October 2009, vol.2, pp.395-400

2008

2008

Eğitim Fakültesi Sözel ve Fen Bölümlerinde Okuyan Öğrencilerin Yazım Kurallarını Kullanma Becerileri Üzerine Bir Araştırma

TOPÇUOĞLU ÜNAL F., ÖZDEN M.

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 14 May - 16 November 2008, pp.504-507

2008

2008

Dokuzuncu Sınıf Edebiyat Ders Kitabının Metin Türleri Açısından Değerlendirilmesi

TEKŞAN K., ÖZDEN M.

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 14 - 16 May 2008, pp.471-474

2008

2008

Türkçe Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme

TEKŞAN K., ÖZDEN M.

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 2 - 04 May 2008, pp.1040-1042

2005

2005

İlköğretim II. Kademe Türkçe Öğretimi Kitaplarında Yer Alan Metinlerdeki Sözcüklerin Nitelik ve Nicelik Yönünden İncelenmesi

TEKŞAN K., ÖZDEN M.

V. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 05 June 2005, vol.1, pp.458-465

2005

2005

Farklı Okuma Türlerinin Okuduğunu Anlama Üzerine Etkisi

ÖZDEN M., BURGUL ADIGÜZEL F.

V. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 June 2005, vol.1, pp.315-322

Books & Book Chapters

2023

2023

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİLBİLGİSİ VE DİLBİLGİSİ YAPILARININ VERİLMESİ

ÖZDEN M., YAŞAR E.

in: Yurt Dışında Türkoloji ve Türkçe Eğitimi, Prof. Dr. Yakup YILMAZ Doç. Dr. Önder ÇANGAL, Editor, FENOMEN & RumeliYA Yayıncılık & Publishing., pp.361-380, 2023

2022

2022

Kütüphane Okuryazarlığı

ÖZDEN M., YAŞAR E.

in: Disipliner Okuryazarlık, Mehtap Özden, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.135-148, 2022

2009

2009

Kaynak Türkçe Metinler

ÖZDEN M.

Ürün yayınları, İstanbul, 2009

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2013 - Continues

2013 - Continues

Ana Dili Eğitimi

Evaluation Committee Member