Doç.Dr.

MEHTAP GÜNEŞ ÖZDEN


Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Eğitim Bilgileri

2006 - 2009

2006 - 2009

Doktora

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi, Türkiye

2000 - 2003

2000 - 2003

Yüksek Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

Türkçe Eğitiminde Kaynak Metinler

Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi

2003

2003

Yüksek Lisans

Yapısal Analizlere Göre Türkçe Eğitiminde Metin Hazırlama

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türkçe Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2018 - 2019

2018 - 2019

Dr.Öğr.Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

2011 - 2018

2011 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

Yönetimsel Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

2015 - 2017

2015 - 2017

MYO Müdürü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ezine Meslek Yüksekokulu

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

TÜRK DİLİ DERSİNİN UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA VERİLMESİNİNÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

SİNECEN F., ÖZDEN M.

The Journal of International Educational Sciences, cilt.21, sa.6, ss.68-100, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Okur Olarak Türkçe Öğretimi Lisans Öğrencileri

ÖZDEN M.

Route Educational and Social Science Journal, cilt.6, sa.11, ss.951-959, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Ana Dilde Konuşma Becerisini Ölçme ve Değerlendirme

DAĞ PESTİL A. , ÖZDEN M.

Journal of Awareness, cilt.3, sa.5, ss.557-570, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

LİSANS VE ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL OKUMA ALGILARI

ÖZDEN M.

Sosyal Bilimler Dergisi, sa.29, ss.303-33, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Türkçe Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Konuşma Becerisi Öz Yeterlikleri

ÖZDEN M.

Teke, cilt.7, sa.13, ss.1917-1930, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

TÜRKÇE EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİ FARKINDALIKLARI

ÖZDEN M.

Turkish Studies Educational Sciences, cilt.13, sa.19, ss.1427-1439, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Türkçe Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Nanoteknoloji Kavramı İle İlgili Geliştirdikleri Metaforlar

MEYDAN E. , ÖZDEN M. , ARCAGÖK S.

Akdeniz Egitim Arastirmalari, cilt.12, sa.25, ss.361-377, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Digital Literacy Perceptions of the Students in the Department of ComputerTechnologies Teaching and Turkish Language Teaching

ÖZDEN M.

International Journal Of Progressive, cilt.14, sa.4, ss.26-36, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Niçin Okumuyoruz?

ÖZDEN M.

Tarih Okulu Dergisi, sa.35, ss.299-313, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

A language learning adventure of a person succeeded the language training

ÖZDEN M.

JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTIC STUDIES, cilt.14, sa.3, ss.233-252, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Türkçe Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Hazırlıklı ve Hazırlıksız Konuşma Hakkında Geliştirdikleri Metaforlar

ÖZDEN M.

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.347-357, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Türkçe Öğretiminde Kaynak Metinlerin Kullanılmasına Uygun Durumların Oluşturulması

ÖZDEN M.

Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.6, ss.684-713, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Türkçe Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Nanoteknoloji Kavramı İle İlgili Geliştirdikleri Metaforlar”

MEYDAN E. , ÖZDEN M. , ARCAGÖK S.

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.12, sa.25, ss.361-377, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Öğretmen Adaylarının Duygusal Okuryazarlık BeceriDüzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

ÖZDEN M. , UZAN M. F. , KANA F.

International Journal of Language Academy, cilt.6, sa.1, ss.236-249, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Öğrencilerin Dinleme Süreçlerinde Kullandıkları Dinleme Stratejilerinin Belirlenmesi

YAZICI E., ÖZDEN M.

International Journal of Languages Education and Teaching (IJLET), cilt.5, sa.4, ss.308-327, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Okuma ile İlgili Temel Kavramlar ve Okuma Becerisinin Diğer Dil Becerileri ile İlgisi

ÖZDEN M.

Route Educational and Social Science Journal, sa.20, ss.519-537, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Yurtdışında Öğretimi TecrübelerininAlana Yansımaları Üzerine Bir Anlatı Araştırması

DAĞ PESTİL A. , ÖZDEN M.

International Journal of Educational Researchers, cilt.8, sa.3, ss.42-53, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Tömerler ve Akademik Başarı

Yaşar E. , Özden M. , Toprak S.

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.5, sa.3, ss.213-224, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

İran’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Yerel Öğretmenlerin Dil Öğretim Tecrübelerine İlişkin Bir Durum Tespiti Çalışması

ÖZDEN M. , BOYLU E.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sa.59, ss.595-613, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE METİNLER VE METİNLERİN İLETİSİ

ÖZDEN M.

Millî Eğitim, cilt.41, sa.193, ss.70-80, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Türkçe Kaynak Metinler ve Türkçe Eğitimi

ÖZDEN M.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, sa.1, ss.167-180, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Türkçe eğitimi lisans öğrencileri ve mizah

ÖZDEN M.

X. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALARKONGRESİ, Alanya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, ss.540-547

2019

2019

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN TÜRKÇE DERSLERİNDE EĞİTİMSÜRECİNE UYGULANMASI

ÖZDEN M.

X. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Alanya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, ss.548-554

2019

2019

EDEBİYAT ÖĞRETMENİ ADAYLARINA GÖRE EDEBİYATÖĞRETMENİ VE EDEBİYAT EĞİTİMİ

ÖZDEN M.

X. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALARKONGRESİ, Alanya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, ss.533-539

2019

2019

ÖĞRENCİLERİN HAZIRLIKSIZ KONUŞMADA YAŞADIKLARISORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ÖZDEN M.

III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Nevşehir, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2019, ss.1377-1385

2019

2019

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE ÖĞRETMENİOLMA MOTİVASYONLARI

ÖZDEN M.

III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Nevşehir, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2019, ss.1393-1398

2019

2019

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA EĞİTİMİDERSİNDEN BEKLENTİLERİ

ÖZDEN M.

III. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Nevşehir, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2019, ss.1386-1392

2019

2019

Önlisans ve Lisans Öğrencilerinin Nanoteknoloji Kavramına İlişkin Mateforik Algıları

ÖZDEN M. , MEYDAN E. , ARCAGÖK S.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2019

2018

2018

Ana Dilde Konuşma Becerisini Ölçme Değerlendirme

DAĞ PESTİL A. , ÖZDEN M.

2nd International Conference On Awareness, 2. Uluslararası Farkındalık Konferansı, Çanakkale, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018, ss.883-897

2018

2018

Okur Olarak Türkçe Eğitimi Lisans Öğrencileri

ÖZDEN M.

MOTİF VAKFI ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERSEMPOZYUMU, Çanakkale, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2018, ss.128

2018

2018

Niçin Okumuyoruz?

ÖZDEN M.

8. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.314

2018

2018

Türkçe Öğretmen Adaylarının Hazırlıklı ve Hazırlıksız Konuşma Hakkında Geliştirdikleri Metaforlar

ÖZDEN M.

8. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.314

2017

2017

LİSANS DÜZEYİNDEKİ BİR ÖĞRENCİNİN KURGU METİN YAZMA TECRÜBESİ: BİR ANLATI ÇALIŞMASI

ÖZDEN M. , ELKIRAN Y. M.

VII. ULUSLARARASIEĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017

2017

2017

Öğretmen Adaylarının Kadın ve Şiir Kavramlarına İlişkin Geliştirdikleri Metaforlar

ÖZDEN M.

ULEAD 2017 ANNUAL CONGRESS, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.64

2017

2017

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde TÖMER ler ve Akademik Başar

ÖZDEN M. , YAŞAR E., TOPRAK S.

VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.368

2010

2010

ŞİİRİN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DİL EDİNMESİNDEKİ YERİ

ÖZDEN M. , EVİN M.

III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Aralık 2010, ss.714-721

2010

2010

Türkçe Eğitimi Alanında Uzman Yetiştirme Uygulamaları

ÖZDEN M.

The Second International Congress of Educational Research, Antalya, Türkiye, 29 - 02 Nisan 2010, ss.1578-1585

2009

2009

!4. Yüzyıl Türkçe Metinlerinin Orta Asya Hayvan Üslubundan Esinlenerek Resimlenmesi

ÖZDEN M. , KODAMAN M.

Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, cilt.2, ss.395-400

2008

2008

Eğitim Fakültesi Sözel ve Fen Bölümlerinde Okuyan Öğrencilerin Yazım Kurallarını Kullanma Becerileri Üzerine Bir Araştırma

TOPÇUOĞLU ÜNAL F., ÖZDEN M.

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 14 Mayıs - 16 Kasım 2008, ss.504-507

2008

2008

Dokuzuncu Sınıf Edebiyat Ders Kitabının Metin Türleri Açısından Değerlendirilmesi

TEKŞAN K., ÖZDEN M.

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2008, ss.471-474

2008

2008

Türkçe Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme

TEKŞAN K., ÖZDEN M.

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2008, ss.1040-1042

2005

2005

İlköğretim II. Kademe Türkçe Öğretimi Kitaplarında Yer Alan Metinlerdeki Sözcüklerin Nitelik ve Nicelik Yönünden İncelenmesi

TEKŞAN K., ÖZDEN M.

V. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2005, cilt.1, ss.458-465

2005

2005

Farklı Okuma Türlerinin Okuduğunu Anlama Üzerine Etkisi

ÖZDEN M. , BURGUL ADIGÜZEL F.

V. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2005, cilt.1, ss.315-322

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

ORTAOKUL TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

Özden M. , Yaşar E.

TÜRKÇE ÖĞRETMENİN REHBERİ: ÖĞRETİM PROGRAMI, Nil Didem Şimşek/ Serkan Aslan, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.24-47, 2021

2019

2019

Okuma ve Sınıf İçi Uygulama Örnekleri

ÖZDEN M.

Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Fulya Topçuoğlu Ünal, Editör, Nobel, Ankara, ss.105-124, 2019

2009

2009

Kaynak Türkçe Metinler

ÖZDEN M.

Ürün yayınları, İstanbul, 2009

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Ana Dili Eğitimi

Değerlendirme Kurul Üyesi