Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cylindrically symmetric fluid in unimodular f (R) gravity

ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE, cilt.364, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Conformal and traversable wormholes with monopole and perfect fluid in f(R)-gravity

INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D, cilt.25, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Global monopoles in f(R) gravity

MODERN PHYSICS LETTERS A, cilt.30, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Conformal cylindrically symmetric spacetimes in modified gravity

MODERN PHYSICS LETTERS A, cilt.30, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Expanding and nonexpanding conformal wormholes in scalar-tensor theory

INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D, cilt.24, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ENERGY-MOMENTUM DISTRIBUTIONS OF FIVE-DIMENSIONAL HOMOGENEOUS-ANISOTROPIC UNIVERSES

INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D, cilt.21, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Energy and Momentum of Higher Dimensional Black Holes

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS, cilt.51, ss.1545-1554, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ENERGY CONTENTS OF THE WORMHOLES

MODERN PHYSICS LETTERS A, cilt.26, ss.1587-1600, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Moller Energy-Momentum Distribution of Higher Dimensional Vaidya Space-Time

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS, cilt.50, ss.356-363, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Unimodüler f(R) Teoride Skaler Alanlı (11)-Boyutlu Karadelikler

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.75-82, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Black Holes with Anisotropic Fluid in Lyra Scalar-Tensor Theory

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.38-44, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TOTAL ENERGY AND MOMENTUM OF FIVE DIMENSIONAL KALUZA-KLEIN SPACETIME

BALKAN PHYSICS LETTERS, cilt.20, ss.255-268, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Energy-Momentum Localization of Five Dimensional Kasner-Type Space-Time

Balkan Physics Letters, cilt.20, ss.181-193, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ENERGY AND MOMENTUMS OF GODEL-TYPE WORMHOLES

BALKAN PHYSICS LETTERS, cilt.18, ss.23-27, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cylindrically symmetric domain wall in unimodular f(R) gravity

Turkish Physical Society 35th International Physics Congress, TPS 2019, Konacik-Bodrum, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2019, cilt.2178 identifier

UNİMODÜLER f(R) TEORİDE SKALER ALANLI (11)-BOYUTLU KARADELİKLER

Trakya Üniversiteler Birliği İkinci Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2017

Friedmann Robertson Walker Universe Admitting Conformal Symmetry in f (R) Gravity

TÜRK FİZİK DERNEĞİ 32. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ, 6 - 09 Eylül 2016

Energy and Momentum for Five Dimensional Witten Bubble Spacetime

TÜRK FİZİK DERNEĞİ 32. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ, 6 - 09 Eylül 2016

RIGIDLY ROTATING GÖDEL TYPE WORMHOLE

TÜRK FİZİK DERNEĞİ 32. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ, 6 - 09 Eylül 2016

Spherically Symmetric Electromagnetic Field and Chaplygin Gas with Conformal Motion in f (R) Gravity

9th International Physics Conference of the Balkan-Physical-Union (BPU), İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Ağustos 2015, cilt.1722 identifier identifier

The Spherically Symmetric Universe with Monopole and Electric Field in the Framework of f(R) Theory

Türk Fizik Derneği, 30. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul-TÜRKİYE, 2013, 2 - 05 Eylül 2013

The Spherically Symmetric Model in Lyra Gravitation Theory

Türk Fizik Derneği 29. Uluslar arası Fizik Kongresi-2012, 5 - 08 Eylül 2012

The Exact Solution of Gödel Universe in F(R) Theory

Türk Fizik Derneği 29. Uluslar arası Fizik Kongresi-2012, 5 - 08 Eylül 2012

Static Gödel with String Cloud and Anisotropic Fluid in Lyra geometry

Türk Fizik Derneği 29. Uluslar arası Fizik Kongresi-2012, 5 - 08 Eylül 2012

f(R) Gravitasyon Teorisi ve Statik Gödel Evreninde Vakum Uygulamaları

İzmir Genç Fizikçiler Kongresi, GEFİK-2012, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2012

ENERGY OF WRAPPED BLACK STRING

26. TFD Uluslararası Fizik Kongresi, 2009, Bodrum-Türkiye, 24 - 27 Eylül 2009

Energy of 5-Dimensional Schwarzschild Black Hole

Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2009

Silindirik Simetrik Marder Uzay-Zamanında Enerji-Momentum Probleminin Araştırılması

6th XVI. Ulusal Astronomi Kongresi ve V. Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi, Türkiye, 8 - 12 Eylül 2008

Energy of Rigidly Rotating Wormhole Space-time

6th International Balkan Physical Union-2006, 22 - 26 Ağustos 2006

Erken Evrende Bazı Topolojik Yapıların Oluşumu ve Gravitasyonel Alanları

Türk Fizik Derneği Uluslar arası Kongresi, Muğla Üniversitesi –2005, 13 - 16 Eylül 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

GENEL FİZİK

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ- SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, PROF DR SEFER ADA, DOÇ DR Z NURDAN BAYSAL, Editör, ALAN BİLGİSİ YAYINLARI, 2014

BİRİNCİ BASAMAKTAN DİFERENSİYEL DENKLEMLER

DİFERENSİYEL DENKLEMLERİN TEMELLERİ (FUNDAMENTALS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS), PROF DR OGÜN DOĞRU, Editör, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK, 2013

MODERN FİZİĞE GİRİŞ

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ- FEN BİLGİSİ, PROF DR AHMET AFYON, Editör, ALAN BİLGİSİ YAYINLARI, 2013