Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Comparison of Internet Addiction Level of Sports Science Faculty Students in Accordance with Some Variables

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL & HEALTH SCIENCES, vol.15, no.6, pp.1669-1672, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Books & Book Chapters

Bedensel Engellilik

in: Engelliler ve Spor, Prof.Dr. Hürmüz KOÇ, Dr.Hüseyin Özden YURDAKUL, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.29-43, 2020

PROFESYONEL VOLEYBOL TAKIMLARININ ALTYAPILARINDA MÜCADELE EDEN SPORCULARINFİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİNKARŞILAŞTIRILMASI

in: Spor Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, Emrah Aykora, Gökmen Özen, Editor, İksad Yayınevİ, Ankara, pp.123-135, 2019

COMPARISON OF NARCISISISM AND LIFEENGAGEMENT LEVELS OF VETERANHANDBALL PLAYERS ACCORDING TOGENDER VARIABLE

in: New Horizons in Sport Sciences, Dr. Öğr. Üyesi Serkan Düz, Dr. Öğr. Üyesi Kemal KURAK, Dr. Öğr. Üyesi Oktay KIZAR, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.73-85, 2019