Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MENTALBOZUKLUKLARA SAHİP OBEZ BİREYLERİN EGZERSİZE KATILIM DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.1-12, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleki İnanç ÖlçeğininTürk Kültürüne Uyarlanması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.23-34, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Performance Profiles Of National American Football Players Of Turkey

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science, Movement and Health, cilt.11, ss.364-369, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis Of The Serves In The Men’s Semi-final And Final Competitions Of Wimbledon Tennis Tournament

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.6, ss.185-192, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Milli Hentbolcuların Cinsiyete Göre Çokboyutlu Mükemmeliyetçilik Düzeyinin İncelenmesi

Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress, Çanakkale, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.740-743

BASKETBOL YAZ OKULLARINDAKİ ADOLESANLARIN SPORA KATILIM MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2019, ss.1248-1253

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Beden Algılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress, Çanakkale, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.512-515

Hentbolcuların Yaş Değişkenine Göre Duygu Düzenleme Güçlüğü Ve Zihinsel Dayanıklılık Düzeylerinin İncelenmesi

UNION OF THRACE UNIVERSITIES 3 rd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONGRESS, Çanakkale, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.597-601

Profesyonel Futbolcularda Vücut Kompozisyonu ile Müsabaka Performansi Arasindaki İlişki

Union of Thrace Universities 3rd International Health Sciences Congress, Çanakkale, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.735-740

12-14 Yaş Grubu Çocukların Branş Tercihlerine Göre Biyomotorik Özelliklerinin Karşılaştırılması

UNION OF THRACE UNIVERSITIES 3 rd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONGRESS, Çanakkale, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.715-719

“Yağlı Güreşte Uygulanan Tekniklere Giriş”

Uluslararası 2. Tarihi Kırkpınar Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 7 - 09 Haziran 2006, cilt.1, ss.1-10

Kitap & Kitap Bölümleri

COMPARISON OF NARCISISISM AND LIFEENGAGEMENT LEVELS OF VETERANHANDBALL PLAYERS ACCORDING TOGENDER VARIABLE

New Horizons in Sport Sciences, Dr. Öğr. Üyesi Serkan Düz, Dr. Öğr. Üyesi Kemal KURAK, Dr. Öğr. Üyesi Oktay KIZAR, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.73-85, 2019