Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A Research on the Reasons Why Consumers Prefer Shoppıng Malls: The Example of Çanakkale 17 Burda Shoppıng Mall

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.19, no.39, pp.95-114, 2021 (International Refereed University Journal)

Social Marketing and Volunteering: A Research on Blood Donation

Journal of Business Research - Turk, vol.12, no.4, pp.3291-3309, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Research on the Factors Affectıng the Intentıon to Use Dıgıtal Bankıng

Management and Political Sciences Review, vol.2, no.2, pp.69-85, 2020 (International Refereed University Journal)

Tüketici Etnosentrizmi, Çevre Etkisi Ve Yerli Üretim Ürünleri Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, vol.4, no.14, pp.1072-1081, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tüketicilerin Helal Ürün Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk Islam World Social Studies, vol.4, no.14, pp.319-330, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Y Kuşağının Organik Gıda Satın Alma Eğilimlerine Yönelik Bir Araştırma

Journal Of Social Humanities Sciences Research, vol.5, no.12, pp.697-705, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Firmanın İhracat Yetkinliklerinin İhracat Performansına Etkisi

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.29, no.2, pp.1-31, 2014 (National Refreed University Journal)

KURUMSAL YETKİNLİKLERİN ÖRGÜTSEL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜRETİM FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.40, pp.175-192, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğrencilerin Satış Mesleğini Seçme Niyetini Etkileyen Faktörler: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

VI. International Vocational Schools Symposium, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, pp.1-10

Dindarlık ile Tüketicilerin Karar Verme Tarzları İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

VI. International Vocational Schools Symposium, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, pp.357-365

Willingness to buy foreign products in relation to ethnocentric tendencies and worldminded attitudes of consumers

11th International Strategic Management Conference, Vienna, Austria, 23 - 25 July 2015, vol.207, pp.157-164 Creative Commons License identifier

Books & Book Chapters

Pazarlama Bilgi Sistemi ve Muhasebe Bilgi Sistemi Işığında Pazarlama Muhasebesine Bakış

in: Sosyal ve Beşerı Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II, PROF. DR. SERDAR ÖZTÜRK, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.479-498, 2020