Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Irrigation Water Management for Sprinkler Irrigated Corn using Rooting Data Obtained by the Minirhizotron Technique

INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY, cilt.14, sa.1, ss.11-19, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Emitter clogging and effects on drip irrigation systems performances

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.5, sa.7, ss.532-538, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of different irrigation levels on yield, water use efficiency and some quality parameters of tomato

PHILIPPINE AGRICULTURAL SCIENTIST, cilt.90, sa.4, ss.283-288, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Farklı sulama düzeyleri ile son sulama zamanının pamuk verimi ve su kullanımına etkisi

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.23-34, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Performance evaluation of water user associations: a case study of the lower Seyhan Basin

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.35-45, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Boruya içten geçik (In-Line) ve dıştan geçik (On-Line) damlatıcılarda yapım farklılığı katsayısının sulama yeknesaklığına etkisi

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.1-8, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Current Situations of Irrigation Associations in Lower Seyhan Basin

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.43-49, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Efficient Water Use of Cotton-Comprasion of Furrow and Sprinkler Irrigation Methods Under Çukurova Conditions

Int. Conference on Water Management, Salinity and Pollution Control Towards Sustainable Irrigation In the Mediterreanean Region, Valenzio-BARİ, İtalya, 22 - 26 Eylül 1997

Kitap & Kitap Bölümleri

SULAMA

BİTKİSEL ÜRETİMDE PRATİK BİLGİLER, NURAY MÜCELLA MÜFTÜOĞLU, Editör, NOBEL, ss.31-60, 2015