Publications & Works

Articles Published in Other Journals

THE EFFECT OF ICT USE ON LABOR MARKETS: TURKEY ANALYSIS

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.26, no.4, pp.445-456, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

THE CONTRIBUTION OF WOMEN'S EMPLOYMENT TO ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN SENIOR AND MIDDLE MANAGEMENT

Focus on Research in Contemporary Economics (FORCE), vol.1, no.1, pp.46-59, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ

International Idea Studies Journal, vol.5, no.10, pp.20-26, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

DÖVİZ KURU RİSKİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Journal of Life Economics, vol.6, no.1, pp.79-90, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye Dış Ticaretinde Döviz Kuru Belirsizliği

Journal Of Awareness, vol.2, pp.331-348, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Kadın İstihdamını Artırmada Alternatif Bir Değerlendirme Evde Çalışma

IAAOJ, International Anatolia Academic Online Journal, vol.2, no.2, pp.43-61, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

). The Relationship Between Inflation-Exchange Rate In Countries That Implement Inflation-Targeting Strategies And The Case Of Turkey: A Co-Integration Study.

Trakya Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-25, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Parasal Aktarım Mekanizmaları Ve Türkiye Değerlendirmesi

Akademik Bakış Dergisi, vol.33, pp.1-13, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Dalgalanma Korkusu Ve Döviz Kurunun Yurtiçi Fiyatlar Üzerindeki Etkisi.

Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, vol.4, no.1, pp.233-243, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye Ekonomisinde İş Çevrimleri Kuramı (1998-2011): Hodrick-Prescott Filtresi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimler Dergisi, pp.7-28, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Enflasyon, Döviz Kuru İlişkisi ve Yansıma: Türkiye

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, pp.49-56, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

An Empirical Model Fort He Turkish Trade Balance: New Evidence From ARDL Bounds Testing Analyses

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, pp.38-61, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

1980 Sonrası Türkiye’de kalkınma Planlarındaki Ekonomik Hedeflerin Gerçekleşme Düzeyleri.

. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, pp.19-31, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVID-19 PANDEMİSİNİN BIST 100 BORSA ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ICDAH2020 ULUSLARARASI FARKLI BOYUTLARIYLA SAĞLIK KONFERANSI, Çanakkale, Turkey, 12 - 14 November 2020, pp.1-18 Sustainable Development

OYUN TEORİSİ BAĞLAMINDA TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

5. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 27 September 2019, pp.1-10

Ticari ve Finansal Dışa Açıklığın Girişimcilik ve İnovasyona Katkısı

II. Business & Organization Research Conference, İzmir, Turkey, 4 - 06 September 2019, pp.1-10

Üst ve Orta Yönetimde Kadın İstihdamının Girişimcilik ve İnovasyona Katkısı

II. Business & Organization Research Conference, İzmir, Turkey, 4 - 06 September 2019, pp.1-10

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İşgücü Verimliliği Üzerine Etkisi

5.Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Turkey, 11 - 14 July 2019

Döviz Kuru ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi

1 Mayıs Uluslararası Sosyal Politikalar ve Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 01 May 2019, pp.10-17 Sustainable Development

Uygulanmakta olan Para ve Kur Politikaları ve Etkilerinin Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi

1 Mayıs Uluslararası Sosyal Politikalar ve Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 01 May 2019, pp.3-9

DÖVİZ KURU RİSKİ VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

2. Uluslararası Farkındalık Kongresi, Çanakkale, Turkey, 13 - 15 December 2018

Türkiye’ye Yönelik Göçün Kayıt Dışı Ekonomiye Etkisi

9. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 15 - 17 November 2018

TÜRKİYE AÇISINDAN GÖÇ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.1-10 Sustainable Development

TÜRKİYE’YE YÖNELİK GÖÇÜN KAYIT DIŞI EKONOMİYE ETKİSİ

IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.542-551

TÜKETİCİLERİN ONLİNE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: GÖKÇEADA ÖRNEĞİ

2. Uluslararası Ratıng Academy Kongresi: Umut, Çanakkale, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.49-50

Tüketicilerin Online Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörler:Gökçeada Örneği

2. Uluslararası Rating Academy Kongresi ve Sergisi:UMUT, Çanakkale, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.1

Türkiye Dış Ticaretinde Döviz Kuru Belirsizliği

Uluslararası Rating Akademi Kongresi: Bilim Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış, Çanakkale, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.331-348

Keynes ve Yeni Keynes Ekonomi Politikaları Üzerine Bir Çalışma

2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Turkey, 24 - 25 March 2017, pp.1-17

Analizing Twin Deficit With Vecm Approach In Turkey (1980-2013)

The World Economic Society Econworld 2015, Torino, Italy, 18 - 20 August 2015, pp.1-24

The Effect Of Military Expenditure On Macroeconomic Growth İn Turkey An Empirical Investigation

İstanbul Conference Of Economics And Finance, İstanbul, Turkey, 8 - 09 September 2014, pp.417-436

Kadın İstihdam Sorunu Ve Türkiye

The International Congress On Economics, Ankara, Turkey, 24 - 25 October 2013, pp.1-29 Sustainable Development

Dalgalanma Korkusu Ve Döviz Kurunun Yurtiçi Fiyatlar Üzerindeki Etkisi

sosyal bilimler araştırmaları konferansı, Ankara, Turkey, 28 April 2012, vol.4, no.1, pp.233-243

Books & Book Chapters

PANDEMİNİN ETKİSİ ALTINDA BİGADAKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YEREL EKONOMİYE KATKISININ İNCELENMESİ

in: Sosyal & Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler-I, Doç. Dr. Ayşe ÇATALCALI CEYLAN,Dr. Öğretim Üyesi Çağla Melisa KAYA, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.127-145, 2022 Creative Commons License

İndikatörlerin Standart Parametreleri İle Optimize Edilmiş Parametrelerinin Getiri Performans Karşılaştırılması

in: Research in Social Sciences, Volume II, Doç .Dr.HALİL KAMIŞLI, Editor, Duvar Yayınevi, İzmir, pp.53-65, 2022 Creative Commons License

Covid-19 Pandemi Sürecinde Tüketim Tasarruf İlişkisi

in: INSAC Academic Studies on Social and Education Sciences, MEHMET DALKILIÇ, Editor, INSAC YAYINEVİ, Ankara, pp.185-206, 2021 Creative Commons License

Covid-19 Pandemisinin BİST100 Borsa Endeksi Üzerindeki Etkisi

in: İKTİSAT SEÇME YAZILAR 2020-II, ESER Levent Yahya,SAMUT Serkan, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.17-36, 2020

The Peridoical Analysis of Phillips Curve: An Analysis For Turkey

in: Selected Discussions on Social Sicence Research, Bedriye TUNÇSİPER, Ferhat SAYIN, Burak HERGÜNER, Fatma İrem AYDIN, Editor, Frontpage Publication, London, pp.606-621, 2019

The Effects of Defence Spending on Macroeconomic Growth ın Turkey: An Empirical Study

in: Istanbul Candidate for the Global Financial Center, Melike BİLDİRİCİ, Cemal ZEHİR, Fazıl KAYIKÇI, Murat KARAGÖZ, Tahsin BAKIRTAŞ, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.417-436, 2017