Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kültürel Varlıkları Ziyaret Edenlerin Motivasyon Ve Deneyimleri: Nemrut Örneği

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.69, pp.1238-1249, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Otel İşletmelerinde Yiyecek İçecek Çalışanlarının Duygusal Emek Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.1, pp.180-192, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Otel İşletmelerinde Yiyecek İçecek Çalışanlarının Duygusal Emek Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Zeugma II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 18 - 20 January 2019, pp.406

Uzay Turizmi Üzerine Literatür İncelemesi

Zeugma II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 18 - 20 January 2019, pp.411-412

Turizmde Sosyal Girişimcilik Örneği Olarak Tatuta Projesi: Bir Örnek Olay İncelemesi

7th International Conference on Business Administration, Çanakkale, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.146-155

Books & Book Chapters

Turizm Rehberliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Uygulamalarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği

in: Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, Necdet Hacıoğlu, Cevdet Avcıkurt, Arzu Kılıç, Hasret Ulusoy Yıldırım, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.181-189, 2018