Araştırma Alanları

  • Jeoloji Mühendisliği

  • Mineraloji-Petrografi

  • Jeokronoloji

  • Mineraloji ve Kristalografi

  • Petrografi ve Petroloji

  • Petrojenez

  • Mühendislik ve Teknoloji