Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

UAV Sensor Application for Creating 3D Morphological Models and Feature Extraction in Mining Areas

Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette, cilt.28, sa.1, ss.1-7, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Accuracy Assessment of Low Cost UAV Based City Modelling for Urban Planning

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, cilt.25, sa.6, ss.1708-1714, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Earthquake strategy for sustainable infrastructure in Turkey

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-ENGINEERING SUSTAINABILITY, cilt.167, sa.5, ss.216-227, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Geovalue and Geoturism Potential of Biga Peninsula

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, cilt.61, sa.2, ss.175-192, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Çan Taşı Tüfü’nün Mineralojik Özellikleri ve Jeokronolojisi(Biga Yarımadası, KB Türkiye)

Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.60, ss.433-449, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mineralogical Properties and Geochronology of the Can Stone Tuff ( Biga Peninsula, NW Turkey)

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, cilt.60, sa.3, ss.433-449, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Discrimination and Classification of the Rock-type with Multispectral Sensing

International Symposium on GIS Applications in Geography Geosciences, Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.104-110

Imaging of Spectral Properties of Opal Mineral using Sensor Data, Yenice District, North-Western Turkey

International Symposium on GIS Applications in Geography Geosciences, Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, cilt.1, ss.85-96

The First Results of Post-Seismic Deformation after the 6 Feb 2017, Mw 5.5, Ayvacık Earthquake Çanakkale, NW Turkey

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, 9 - 10 Ekim 2017

GIS aided Image Processing Strategy for Unmanned Aerial Systems based Landslide Investigations Sofya BULGARISTAN vol 1 no 1 pp 17 1 8

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, 3 - 04 Kasım 2016

Time Series Analysis of COMU Permanent GPS GNSS Station for the 2014 Gökçeada Earthquake Mw 6 5 Sofya BULGARISTAN vol 1 no 1 pp 41 1 7

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, 3 - 04 Kasım 2016

GPS GNSS Verileriyle Heyelanların CBS Ortamında Üç Boyutlu Modellenmesi ve Analizi ADANA TÜRKIYE

6. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS SEMPOZYUMU, UZAL-CBS 2016, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016, cilt.1, ss.222-231

Çalik A Hanelçi Ş Türkdönmez O Savaş G Karaabalar Kırklaeli Magmatik Kayalarının Petrografik Ve Jeokimyasal Özelikleri

63. Türkiye Jeoloji Kurultayı- Uluslararası Katılımlı- Ankara, ANKARA, TÜRKIYE, Ankara, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Dana Adası’nın Jeolojik Mirası Kıyı Eoliniti: İlk Bulgular

Akdeniz’in En Büyük Antik Tersanesi Dana Adası, Hakan Öniz, Editör, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Antalya, ss.168-179, 2018