Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2007 - 2014 Doktora

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

 • 2004 - 2007 Yüksek Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

 • 1999 - 2003 Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Doktora

  Dededağ Çevresindeki (Beyçayır-Çanakkale) Eosen, Oligo-Miyosen Volkaniklerinin Krono-Stratigrafik Konumu Ve Biga Yarımadası’nda Bölgesel Volkanizma İçindeki Önemi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeololji Mühendisliği

 • 2007 Yüksek Lisans

  Etili (Çanakkale) Güneydoğusu'ndaki magmatik Kayaçların Jeolojisi ve Petrografisi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2003Tömer

  Yabancı Dil , İngilizce