Arş.Gör.

OĞUZHAN DÜLGAROĞLU


Turizm Fakültesi

Konaklama İşletmeciliği

Konaklama İşletmeciliği

Eğitim Bilgileri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doktora

Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Türkiye

2015 - 2017

2015 - 2017

Yüksek Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Türkiye

2012 - 2016

2012 - 2016

Lisans

Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Türkiye

2010 - 2014

2010 - 2014

Lisans

Akdeniz Üniversitesi, Alanya İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Yüksek Lisans

Cunda Adası'nın Destinasyon Kişiliğini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Konaklama İşletmeciliği

Yönetimsel Görevler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

TURİZM SEKTÖRÜNDE DESTİNASYON PAZARLAMASI ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM

DÜLGAROĞLU O. , AYDEMİR B., AVCIKURT C.

Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, cilt.3, sa.3, ss.400-410, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

An Approach on Destination Marketing in Tourism Sector

DÜLGAROĞLU O. , AYDEMİR B., AVCIKURT C.

Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, cilt.3, sa.3, ss.400-410, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

TROYA ÖREN YERİ’NİN DESTİNASYON KİŞİLİĞİ

Dülgaroğlu O. , Atay L.

Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, cilt.3, sa.1, ss.147-161, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Markalaşma Açısından Cunda Adası’nın Destinasyon Kişiliğinin Tespitine Yönelik Bir Çalışma

Atay L. , Dülgaroğlu O.

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, sa.38, ss.383-396, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesinin Sağlanması Açısından Türkiye’de Turizm Eğitiminin Analizi

YILDIRIM H. M. , ÇETİ B. , Özcan S., Dülgaroğlu O. , Özer F.

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.437-446, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Turizm Sektöründe Güvenlik ve Emniyet

Mazlum B., Dülgaroğlu O.

Uluslararası Turizm ve Seyahat Endüstrisi, Doç. Dr. Bayram Şahin, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.115-137, 2020

2020

2020

Kriz, Terörizm ve Uluslararası Destinasyon Seçimi

Dülgaroğlu O.

Uluslararası Turizm ve Seyahat Endüstrisi, Doç. Dr. Bayram Şahin, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.145-170, 2020