Asst. Prof.

YAHYA HAN ERBAŞ


Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri

Biography

Yahya Han Erbaş was born in 1983 in Salzgitter-Germany. Dr. Erbaş completed his B.Sc. degree in Elementary Education at Cumhuriyet University, School of Education in 2005. He worked on the southeastern part of Turkey with first to fifth-grade students as an elementary school teacher for more than a year. Then he decided to pursue MSc. and Ph.D. degrees and applied to a scholarship program. He was awarded a scholarship by the Ministry of National Education (MONE) to pursue a graduate degree in the United States of America. In 2011, he completed his M.Sc. in the Department of Curriculum and Instruction concentrated on Elementary Education, and in 2017 his Ph.D. in Literacy, Culture, and Language Education at Indiana University Bloomington's School of Education. During his graduate studies, he concentrated on multicultural education, teacher education, qualitative research, and literacy education. In 2018, he returned to Turkey and started his academic career at Çanakkale Onsekiz Mart University where he became a lecturer. In 2020, he became an assistant professor at Çanakkale Onsekiz Mart University - Faculty of Education in the Department of Philosophical, Social and Historical Foundations of Education.

Education Information

2012 - 2017

2012 - 2017

Doctorate

Indiana University Bloomington, School Of Education, Literacy, Culture, And Language Education (Okuryazarlık, Kültür Ve Dil Eğitimi), United States Of America

2010 - 2011

2010 - 2011

Postgraduate

Indiana University Bloomington, School Of Education, Curriculum And Instruction (Elementary Education), United States Of America

2001 - 2005

2001 - 2005

Undergraduate

Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

A Qualitative Case Study of Multicultural Education in Turkey

Indiana University Bloomington, School of Education, Literacy, Culture, and Language Education

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2009

2009

Intensive English Program (IEP)

Foreign Language

Indiana University Bloomington

2008

2008

Center for English Language and Orientation Programs (CELOP)

Foreign Language

Boston University

Research Areas

Education, Social and Historical Foundations of Educations, Teacher Training

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University

2018 - 2020

2018 - 2020

Lecturer

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

Managerial Experience

2014 - 2014

2014 - 2014

Teaching Assistant

Indiana University Bloomington, School Of Education, Literacy, Culture, And Language Education

Non Academic Experience

2007 - 2007

2007 - 2007

Other Public Institution, Milli Eğitim Bakanlığı

2005 - 2006

2005 - 2006

Other Public Institution, Milli Eğitim Bakanlığı

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Scientific Research Methods

Undergraduate

Undergraduate

History of Turkish Education

Postgraduate

Postgraduate

Scientific Research Methods

Undergraduate

Undergraduate

Educational Activities Out-of-Curriculum

Undergraduate

Undergraduate

Sociology of Education

Undergraduate

Undergraduate

Moral and Ethics in Education

Undergraduate

Undergraduate

Teaching in Multi-Grade Classrooms

Undergraduate

Undergraduate

Turkish Language Teaching

Undergraduate

Undergraduate

Children's Literature

Undergraduate

Undergraduate

Teaching First Reading and Writing

Undergraduate

Undergraduate

Teaching Practice I

Undergraduate

Undergraduate

Teaching Academic Turkish

Undergraduate

Undergraduate

Preparation for Literacy and Language Activities in Early Childhood

Undergraduate

Undergraduate

Modern Turkish and World Literature

Undergraduate

Undergraduate

Supporting Language Development in Early Childhood Education

Articles Published in Other Journals

2021

2021

An examination of preschool teachers' opinions towards the Covid-19 pandemic process

Aktan Acar E. , Erbaş Y. H. , Eryaman M. Y.

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.4, pp.31-54, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2021

2021

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yeterliklerinin İncelenmesi

Erbaş Y. H.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, no.42, pp.80-97, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2021

2021

Birleştirilmiş sınıflarda öğretmen olmak: Sınıf öğretmenleri ile yapılan görüşme etkinliklerinin sınıf öğretmeni adaylarının öz-yeterlik algılarına etkisi

Erbaş Y. H. , Karakaş H.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.481-496, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2021

2021

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Öğretimi Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Analizi

Erbaş Y. H.

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.10, no.2, pp.867-885, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2021

2021

Covid-19 Salgını Döneminde Eğitim: İlkokuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Erbaş Y. H.

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.9, no.2, pp.360-380, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2019

2019

Dimensions of Multicultural Education: Pedagogical Practices Knowledge of Graduate Students Towards Multicultural Education in Turkey

Erbaş Y. H.

Mediterranean Journal of Educational Research, vol.13, no.27, pp.142-181, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Investigation of the Effectiveness of a Stand-Alone Graduate-Level Multicultural Education Course in a Public University in Turkey

ERBAŞ Y. H.

International Journal of Educational Researchers, vol.10, no.1, pp.42-59, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

A Qualitative Case Study of Multicultural Education in Turkey: Definitions of Multiculturalism and Multicultural Education

Erbaş Y. H.

International Journal of Progressive Education, vol.15, no.1, pp.23-43, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Teaching Diversity: Elementary School Teachers Opinions And Experiences On The Use Of Multicultural Children’s Books

Erbaş Y. H.

Social Sciences Studies Journal, vol.5, no.29, pp.404-409, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Deneyimleri ve (Türkiye’deki) Kültürel ve Sosyal Gruplara Yönelik Düşünceleri

Karakaş H., Erbaş Y. H.

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.5, no.9, pp.59-81, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Ses Temelli Cümle Yöntemi Hakkında Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi

ERBAŞ Y. H. , AKDEMİR A. , GÜRSOY İ.

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019

2018

2018

Olumlu, Olumsuz ve Gereklilik Yönleriyle Çokkültürlü Eğitim

ERBAŞ Y. H.

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 29 April 2018

2018

2018

Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Çokkültürlülük ve Çokkültürlü Eğitim Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma

ERBAŞ Y. H.

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 29 April 2018

2017

2017

Cultural Diversity Awareness of Turkish Teachers in Classrooms

ERBAŞ Y. H.

Global Conference on Education and Research (GLOCER 2017), Florida/Sarasota, United States Of America, 22 - 25 May 2017

2017

2017

An Ethnographic Case Study of Multicultural Teacher Education in Turkey

ERBAŞ Y. H.

13th International Congress of Qualitative Inquiry (ICQI 2017), Illinois/Urbana-Champaign, United States Of America, 17 - 20 May 2017

2015

2015

Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Çocuk Kitapları Hakkındaki Görüşleri

ERBAŞ Y. H.

II. International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015

2015

2015

Öğretmenlerin Çokkültürlü Sınıf Ortamı Hakkındaki Görüşleri

Erbaş Y. H.

VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 28 - 31 May 2015

Books & Book Chapters

2021

2021

Kanıt Temelli Temel Eğitim

Erbaş Y. H.

Vizetek Yayıncılık, Ankara, 2021 Sustainable Development

2021

2021

Türkçe Öğretiminde Kullanılan Etkili Yöntem ve Teknikler

Erbaş Y. H.

in: İlkokul Öğrencileri İçin Etkinliklerle Türkçe Öğretimi, Kocaarslan Mustafa, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.313-327, 2021

2021

2021

Türkiye'de Eğitim Sosyolojisinin Gelişimine Katkıda Bulunan Türk Aydınları

Erbaş Y. H. , Aktaş A.

in: Eğitim Sosyolojisi, Sağlam Mehmet, Ejder Çelik, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.219-242, 2021

2021

2021

Eğitimde Etik Kodlar ve Sorumluluklar Üzerine Bir İnceleme: Amerika Birleşik Devletleri Örneği

Erbaş Y. H.

in: Eğitimde Ahlak ve Etik, Ergen, Gürkan, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.225-232, 2021

2021

2021

Migration and Mobility in Youth (Turkey)

Erbaş Y. H.

in: Bloomsbury Education and Childhood Studies, Yunus Eryaman (Regional Editor), Kate Tilleczek (Editor in Chief), Editor, Bloomsbury Press, London, pp.1-6, 2021

2021

2021

Inclusion and Marginalization of Learners in Higher Education (Turkey)

Erbaş Y. H.

in: Bloomsbury Education and Childhood Studies, Yunus Eryaman (Regional Editor), W. James Jacob (Editor in Chief), Editor, Bloomsbury Press, London, pp.1-5, 2021

2021

2021

Special Educational Needs and Disabilities in Youth (Turkey)

Erbaş E., Erbaş Y. H.

in: Bloomsbury Education and Childhood Studies, Yunus Eryaman (Regional Editor), Kate Tilleczek (Editor in Chief), Editor, Bloomsbury Press, London, pp.1-5, 2021

2021

2021

DEV ISTAKOZLAR, BALİNALAR VE FİLLER: İŞBİRLİKLİ YARATICI EĞİTİM KÜLTÜRÜ GELİŞTİRMEK İÇİN BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

Erbaş Y. H.

in: İşbirlikli Yaratıcılık (Yaratıcı Gelişim, Yenilik ve Girişimcilik için Eğitim), Genç, Salih Zeki, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.101-144, 2021 Sustainable Development

2021

2021

İŞBİRLİĞİNE DAYALI YARATICILIK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAYA YÖNELİK DURUMLAR

GENÇ S. Z. , ERBAŞ Y. H.

in: İşbirlikli Yaratıcılık (Yaratıcı Gelişim, Yenilik ve Girişimcilik için Eğitim), Genç, Salih Zeki, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.79-100, 2021 Sustainable Development

2020

2020

Essential Strategies for Teaching Reading Fluency

Erbaş Y. H.

in: Anaokulundan Ortaokula Öğrenciler için Araştırmaya Dayalı 50 Strateji Okuryazarlık Gelişiminin Desteklenmesi, DEDEOĞLU HAKAN, Editor, Sage, London/New Delhi , Ankara, pp.59-98, 2020

2020

2020

Erken Çocukluk Döneminde Dijital Bağımlılık

Erbaş Y. H.

in: ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE DİJİTAL TEKNOLOJİ VE ÖĞRENME, Rahime Filiz Ağmaz, Funda Ergüleç, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.93-107, 2020

2020

2020

Erken Okuryazarlıkta Dijital Hikâye Anlatımı

Erbaş Y. H.

in: Erken Okuryazarlık Becerilerinin Gelişiminde Teknoloji Kullanımı, Yahya Han Erbaş, Rahime Filiz Ağmaz, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.89-105, 2020

2019

2019

Inclusion and Marginalization of Learners in Primary Education (Turkey)

Erbaş Y. H.

in: Bloomsbury Education and Childhood Studies, Mustafa Yunus Eryaman,Ian Menter, Editor, Bloomsbury Press, London, pp.2-8, 2019

Activities in Scientific Journals

2018 - Continues

2018 - Continues

International Journal of Educational Researchers

Assistant Editor

2018 - Continues

2018 - Continues

Educational Policy Analysis and Strategic Research

Assistant Editor

2018 - Continues

2018 - Continues

Eğitimde Kuram ve Uygulama

Assistant Editor

2018 - Continues

2018 - Continues

The International Journal of Research in Teacher Education

Editor

2019 - 2019

2019 - 2019

Advanced Education

Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2017 - Continues

2017 - Continues

American Educational Research Association (AERA)

Member

2017 - Continues

2017 - Continues

National Association of Multicultural Education (NAME)

Member

2015 - Continues

2015 - Continues

Eğitim Araştırmaları Birliği (EAB)

Member

Scientific Refereeing

January 2022

January 2022

Multicultural Perspectives

Other Indexed Journal

October 2021

October 2021

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

August 2021

August 2021

ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

April 2021

April 2021

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Other Journals

April 2021

April 2021

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2021

April 2021

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Other Journals

March 2021

March 2021

Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Other Journals

March 2021

March 2021

KURAMSAL EĞİTİMBİLİM DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

March 2021

March 2021

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi

Other Journals

August 2020

August 2020

ASIA PACIFIC EDUCATION REVIEW

Journal Indexed in SSCI

July 2018

July 2018

International Journal of Progressive Education

Other Indexed Journal

January 2017

January 2017

Multicultural Perspectives

Other Indexed Journal

January 2017

January 2017

International Journal of Multicultural Education

Other Indexed Journal

Tasks In Event Organizations

Ekim 2021

Ekim 2021

14. International Congress of Educational Research

Scientific Congress

Erbaş Y. H.
Çanakkale, Turkey

Eylül 2020

Eylül 2020

The Thirteenth International Congress of Educational Research

Scientific Congress

Erbaş Y. H.
Hatay, Turkey

Nisan 2019

Nisan 2019

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları KongresiSustainable Development

Scientific Congress

Erbaş Y. H.
Rize, Turkey

Mobility Activity

2019 - 2019

2019 - 2019

Erasmus Programme

Lecturing

Universitaet Hamburg, GermanyInvited Talks

March 2016

March 2016

Amerika Eğitim Sisteminde Öğretmenlik Mesleği Üzerine

Seminar

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi-Turkey

Scholarships

2007 - 2017

2007 - 2017

Law No. 1416 Students to be Sent to Foreign Countries

Ministry of Education

Jury Memberships

August-2021

August 2021

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

August-2021

August 2021

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

January-2021

January 2021

Post Graduate

Post Graduate - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Scientific Research / Working Group Memberships

2018 - Continues

2018 - Continues

Eğitim Araştırmaları Birliği

http://eab.org.tr/eab/

Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey