Dr.Öğr.Üyesi

YAHYA HAN ERBAŞ


Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri

Biyografi

Yahya Han Erbaş 1983 yılında Salzgitter-Almanya'da doğdu. Lisans derecesini 2005 yılında Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği bölümünden alarak mezun oldu. Bir yıldan fazla bir süre birleştirilmiş sınıflarda sınıf öğretmeni olarak Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde çalıştı. Erciyes Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretimi alanında yüksek lisans yaparken yarıda bırakarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek lisans ve doktora yapmak için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından verilen 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre burs kazandı. 2011 yılında yüksek lisansını Indiana Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretimi-İlköğretim Eğitimi- alanında, 2017'de doktora eğitimini  yine aynı üniversitenin ve fakültenin Okuryazarlık, Kültür ve Dil Eğitimi alanında tamamladı. Lisansüstü çalışmaları sırasında çokkültürlü eğitim, öğretmen eğitimi, nitel araştırma ve okuryazarlık eğitimi konuları üzerine yoğunlaşmıştır. 2018'de yurda dönerek Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim bölümünde göreve başlamıştır. 2020 yılı Şubat ayından itibaren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi-Eğitim Bilimleri bölümünün Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim dalında doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Eğitim Bilgileri

2012 - 2017

2012 - 2017

Doktora

Indiana University Bloomington, School Of Education, Literacy, Culture, And Language Education (Okuryazarlık, Kültür Ve Dil Eğitimi), Amerika Birleşik Devletleri

2010 - 2011

2010 - 2011

Yüksek Lisans

Indiana University Bloomington, School Of Education, Curriculum And Instruction (Elementary Education), Amerika Birleşik Devletleri

2001 - 2005

2001 - 2005

Lisans

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

A Qualitative Case Study of Multicultural Education in Turkey

Indiana University Bloomington, School of Education, Literacy, Culture, and Language Education

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2009

2009

Intensive English Program (IEP)

Yabancı Dil

Indiana University Bloomington

2008

2008

Center for English Language and Orientation Programs (CELOP)

Yabancı Dil

Boston University

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, İlköğretim, Sınıf Öğretmenliği, Öğretmen Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2018 - 2020

2018 - 2020

Öğretim Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim

Lisans

Lisans

Türk Eğitim Tarihi

Lisans

Lisans

Eğitimde Program Dışı Etkinlikler

Lisans

Lisans

Eğitimde Ahlak ve Etik

Lisans

Lisans

Çocuk Edebiyatı

Lisans

Lisans

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I

Lisans

Lisans

Türkçe Öğretimi

Lisans

Lisans

Akademik Türkçe

Lisans

Lisans

Erken Çocukluk Döneminde Okuma Yazmaya Hazırlık ve Dil Etkinlikleri

Lisans

Lisans

İlkokuma ve Yazma Öğretimi

Lisans

Lisans

Çağdaş Türk ve Dünya Edebiyatı

Lisans

Lisans

Okul Öncesi Döneminde Dil Gelişiminin Desteklenmesi

Lisans

Lisans

Eğitim Sosyolojisi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Investigation of the Effectiveness of a Stand-Alone Graduate-Level Multicultural Education Course in a Public University in Turkey

ERBAŞ Y. H.

International Journal of Educational Researchers, cilt.10, sa.1, ss.42-59, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Dimensions of Multicultural Education: Pedagogical Practices Knowledge of Graduate Students Towards Multicultural Education in Turkey

Erbaş Y. H.

Mediterranean Journal of Educational Research, cilt.13, sa.27, ss.142-181, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

A Qualitative Case Study of Multicultural Education in Turkey: Definitions of Multiculturalism and Multicultural Education

Erbaş Y. H.

International Journal of Progressive Education, cilt.15, sa.1, ss.23-43, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Teaching Diversity: Elementary School Teachers Opinions And Experiences On The Use Of Multicultural Children’s Books

Erbaş Y. H.

Social Sciences Studies Journal, cilt.5, sa.29, ss.404-409, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Deneyimleri ve (Türkiye’deki) Kültürel ve Sosyal Gruplara Yönelik Düşünceleri

Karakaş H., Erbaş Y. H.

Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.9, ss.59-81, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Ses Temelli Cümle Yöntemi Hakkında Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi

ERBAŞ Y. H. , AKDEMİR A. , GÜRSOY İ.

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

2018

2018

Olumlu, Olumsuz ve Gereklilik Yönleriyle Çokkültürlü Eğitim

ERBAŞ Y. H.

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2018

2018

2018

Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Çokkültürlülük ve Çokkültürlü Eğitim Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma

ERBAŞ Y. H.

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2018

2017

2017

Cultural Diversity Awareness of Turkish Teachers in Classrooms

ERBAŞ Y. H.

Global Conference on Education and Research (GLOCER 2017), Florida/Sarasota, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 25 Mayıs 2017

2017

2017

An Ethnographic Case Study of Multicultural Teacher Education in Turkey

ERBAŞ Y. H.

13th International Congress of Qualitative Inquiry (ICQI 2017), Illinois/Urbana-Champaign, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 20 Mayıs 2017

2015

2015

Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Çocuk Kitapları Hakkındaki Görüşleri

ERBAŞ Y. H.

II. International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015

2015

2015

Öğretmenlerin Çokkültürlü Sınıf Ortamı Hakkındaki Görüşleri

Erbaş Y. H.

VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

İŞBİRLİĞİNE DAYALI YARATICILIK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAYA YÖNELİK DURUMLAR

GENÇ S. Z. , ERBAŞ Y. H.

İşbirlikli Yaratıcılık (Yaratıcı Gelişim, Yenilik ve Girişimcilik için Eğitim), Genç, Salih Zeki, Editör, Vizetek Yayıncılık, Ankara, ss.79-100, 2021

2021

2021

DEV ISTAKOZLAR, BALİNALAR VE FİLLER: İŞBİRLİKLİ YARATICI EĞİTİM KÜLTÜRÜ GELİŞTİRMEK İÇİN BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

ERBAŞ Y. H.

İşbirlikli Yaratıcılık (Yaratıcı Gelişim, Yenilik ve Girişimcilik için Eğitim), Genç, Salih Zeki, Editör, Vizetek Yayıncılık, Ankara, ss.101-144, 2021

2020

2020

Erken Okuryazarlıkta Dijital Hikâye Anlatımı

Erbaş Y. H.

Erken Okuryazarlık Becerilerinin Gelişiminde Teknoloji Kullanımı, Yahya Han Erbaş,Rahime Filiz Ağmaz, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.89-105, 2020

2020

2020

Erken Çocukluk Döneminde Dijital Bağımlılık

Erbaş Y. H.

Erken Çocukluk Eğitiminde Dijital Teknoloji ve Öğrenme, Rahime Filiz Ağmaz,Funda Ergüleç, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.93-107, 2020

2020

2020

Akıcı Okuma Öğretimi İçin Temel Stratejiler

Erbaş Y. H.

Anaokulundan Ortaokula Öğrenciler için Araştırmaya Dayalı 50 Strateji Okuryazarlık Gelişiminin Desteklenmesi, DEDEOĞLU HAKAN, Editör, Sage, London/New Delhi , Ankara, ss.59-98, 2020

2019

2019

Inclusion and Marginalization of Learners in Primary Education (Turkey)

ERBAŞ Y. H.

Bloomsbury Education and Childhood Studies, Mustafa Yunus Eryaman, Ian Menter, Editör, Bloomsbury Publishing, London, ss.2-8, 2019

Desteklenen Projeler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

SASME+ Civil media in service of social campaigns promoting activation of seniors

AB Destekli Diğer Projeler

ERBAŞ Y. H.

2018 - 2018

2018 - 2018

The 1st Troy World Blinds Homeros Reading Project

Desteklenmiş Diğer Projeler

ERBAŞ Y. H.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Educational Policy Analysis and Strategic Research

Yardımcı Editör

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

International Journal of Educational Researchers

Yardımcı Editör

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Eğitimde Kuram ve Uygulama

Yardımcı Editör

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

The International Journal of Research in Teacher Education

Editör

2019 - 2019

2019 - 2019

Advanced Education

Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

American Educational Research Association (AERA)

Üye

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

National Association of Multicultural Education (NAME)

Üye

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Eğitim Araştırmaları Birliği (EAB)

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Ağustos 2020

Ağustos 2020

ASIA PACIFIC EDUCATION REVIEW

SSCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

International Journal of Progressive Education

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

Multicultural Perspectives

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

International Journal of Multicultural Education

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

2019 - 2019

2019 - 2019

Erasmus Programı

Ders Verme

Universitaet Hamburg, AlmanyaDavetli Konuşmalar

Mart 2016

Mart 2016

Amerika Eğitim Sisteminde Öğretmenlik Mesleği Üzerine

Seminer

Sivas Bilim ve Sanat Merkezi-Türkiye

Burslar

2007 - 2017

2007 - 2017

1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun

Milli Eğitim Bakanlığı