Araştırma Alanları

  • Bor Kimyası

  • Kimya

  • Fizikokimya

  • Polimerik Kompleksler

  • İnorganik Kimya

  • Kataliz

  • Koordinasyon Kimyası

  • Yeni Ligandlar

  • Temel Bilimler