Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synthesis, characterization, magnetic properties and catalytic performance of iron orthoborate

Asian Journal of Chemistry, cilt.28, sa.6, ss.1325-1329, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

NH3 gas sensing applications of metal organic frameworks

MICROELECTRONIC ENGINEERING, cilt.136, ss.71-76, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Thermal studies of Co(II), Ni(II) and Cu(II) complexes of N,N'-bis(3,5-Di-t-butylsalicylidene)ethylenediamine

JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, cilt.96, sa.1, ss.267-276, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Preparation of complexes of 1-amino-6,7-O-cyclohexylidene-4-azaheptane with transition metal acetates

RUSSIAN JOURNAL OF GENERAL CHEMISTRY, cilt.76, sa.1, ss.33-36, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis of 5,6-O-cyclohexylidene-1-amino-3-azahexane and its Co(II), Ni(II), Cu(II) complexes

RUSSIAN JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY, cilt.31, sa.9, ss.651-654, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mühendis ve Teknik Eleman Adaylarının İş Güvenliği Konusunda Tutumlarının Belirlenmesi

International Journal of Innovative Approaches in Science Research, cilt.1, sa.1, ss.21-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sentetik Gübre Yükleme ve Salım İçin Hidrojel Kil Kompozitler Hydrogel Clay Composites for Synthetic Fertilizer Loading and Releasing

CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY JOURNAL of GRADUATE SCHOOL of NATURAL and APPLIED SCIENCES, cilt.1, ss.39-64, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Atış Poligonlarında Yaşanabilecek Tehlikeli Durumlar ve Alınabilecek Önlemler

4th International Congress on Occupational Safety and Health, Ankara, Türkiye, 12 Nisan 2019, ss.243-247

Dondurulmuş Gıda Üretimi Yapan Firmalarda İş Sağlığıve Güvenliği

9. Uluslararası iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, 6 - 09 Mayıs 2018

Boron Compounds with Magnetic Properties and Their Catalytic Applications

3th International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy-TURCMOS 2017, 26 - 29 Ağustos 2017

DONDURULMUŞ GIDA ÜRETİMİ YAPAN FİRMALARDA İŞ GÜVENLİĞİ VE MESLEK HASTALIKLARI

Trakya Üniversiteler Birliği İkinci Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017

Çalışma Hayatında Ergonomi

7th International Congress of Research in Education, 27 - 29 Nisan 2017

Co Ni and Cu metal nanoparticle containing cationic p MTMA microgel composites as catalysts for H2 generation and nitro compound reduction

International Conference on Polymer Science and Engineering, New Orleance, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 24 Ağustos 2016

Demir Ortoborat’ın Sentezi ve Karakterizasyonu

IV. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ, Tokat, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2013

Investigating the catalytic properties of poly(acrylic acid) and poly(methacrylic acid) hydrogel metal composites

245th National Meeting of the American-Chemical-Society (ACS), Louisiana, Amerika Birleşik Devletleri, 7 - 11 Nisan 2013, cilt.245 identifier