Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2008 - 2009 Post Doktora

  University of Florida, Faculty Of Science, Department Of Chemistry/Inorganic Chemistry Division, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2001 - 2007 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya A.B.D., Türkiye

 • 1998 - 2001 Yüksek Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya A.B.D., Türkiye

 • 1993 - 1997 Lisans

  Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2007 Doktora

  Krom Ortoboratın Sentezi, Karakterizasyonu, Manyetik Özellikleri ve Katalitik Performansı

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü , Kimya A.B.D

 • 2001 Yüksek Lisans

  1,3-dioksasikloalkan Alkiamino Grupları İçeren Ligandların Metal Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya A.B.D.

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2014C Sınıfı-İş Güvenliği Uzmanı

  İş Sağlığı ve Güvenliği , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 • 2011İşyeri Hekimliğ/İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi

  İş Sağlığı ve Güvenliği , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı