Education Information

Education Information

 • 2012 - 2016 Doctorate

  Kütahya Dumlupinar University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme , Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Kütahya Dumlupinar University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Kütahya Dumlupinar University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Endüstriyel Ürün Pazarlamasında Kamu Kurumlarının Rekabet Gücü Açısından Yeniden Yapılandırılması Temsan Örneği

  Kütahya Dumlupinar University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

 • 2011 Postgraduate

  Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Sisteminde Kritik Başarı Faktörlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

  Kütahya Dumlupinar University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon