Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2010 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 2005 - 2010 Doç.Dr.

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 1999 - 2005 Yrd.Doç.Dr.

  Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 1993 - 1999 Araştırma Görevlisi

  Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

Yönetimsel Görevler

 • 2012 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 2010 - 2012 Dekan Yardımcısı

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

 • 2006 - 2010 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Üçlü Kavşak Noktaları

 • Lisans Saha Jeolojisi

 • Lisans Natural Hazards

 • Lisans Doğal Afetler

 • Lisans Jeolojik Harita Alımı

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans Hava Fotoğrafları ve Uzaktan Algılama

 • Yüksek Lisans Jeolojik Haritalama Teknikleri

 • Lisans Harita Bilgisi ve Uygulamaları

 • Yüksek Lisans Bindirme Sistemleri

 • Lisans Fiziksel Jeoloji

 • Yüksek Lisans Fay Topluluklarının Kinematik Analizi

 • Doktora Mikrotektonik

 • Lisans Deprem Bilinci

 • Doktora Sismotektonik