Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2016 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi Dr.

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

  • 2007 - 2016 Araştırma Görevlisi

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme