Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Grain size-induced changes in carbon and nitrogen concentrations and characteristics of tomato harvest residue biochar

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.17, ss.3917-3926, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Impact of land cover types on soil aggregate stability and erodibility

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.190, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Earthworms and Soil Structure

BIOLOGY OF EARTHWORMS, cilt.24, ss.39-50, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bağ Budama Artığı Kompostu Oluşturma Süreci ile Kompostun Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.19-25, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gökçeada topraklarının erozyon duyarlılığı.

Anadolu Tarim Bilimleri Dergisi, cilt.33, ss.68-72, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Arazi Kullanım Türlerinin TopraktakiSuda Çözünebilir İyon Kapsamına Etkileri

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.54, ss.367-375, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Earthworms and Soil Structure . In

Biology of Earthworms, Karaca, Ayten (Ed.), Editör, Springer,, ss.39-51, 2011