Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2009 - 2016 Doktora

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstisüsü, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme, Türkiye

 • 2006 - 2009 Yüksek Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstisüsü, Toprak, Türkiye

 • 2001 - 2005 Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Teknolojisi (Toprak), Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2016 Doktora

  Gökçeada Topraklarının Bazı Kalite Parametreleri ve Erozyon Riskinin Belirlenmesi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fbe, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü

 • 2009 Yüksek Lisans

  Zeytin Katı Atığının Fasulye ve Ayçiçeği Bitkilerinin Gelişimi Üzerine Etkilerinin Saptanması

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fbe, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce

 • A1 Başlangıç İspanyolca