Education Information

Education Information

 • 2009 - 2016 Doctorate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstisüsü, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme, Turkey

 • 2006 - 2009 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstisüsü, Toprak, Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Ziraat Fakültesi, Tarım Teknolojisi (Toprak), Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Gökçeada Topraklarının Bazı Kalite Parametreleri ve Erozyon Riskinin Belirlenmesi

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fbe, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü

 • 2009 Postgraduate

  Zeytin Katı Atığının Fasulye ve Ayçiçeği Bitkilerinin Gelişimi Üzerine Etkilerinin Saptanması

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fbe, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü

Foreign Languages

 • A1 Beginner Spanish

 • B1 Intermediate English