Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Annotated Systematic Checklist of the Aphids (Hemiptera: Aphidomorpha) of Turkey

ZOOTAXA, vol.4925, no.1, pp.1-74, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Aphid (Hemiptera: Aphididae) species determined in Çanakkale Province with a new record for the aphid fauna of Turkey

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.40, no.4, pp.397-412, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded)

The important pest and predatory mites species (Acari) and their population fluctuation in the vineyards of Canakkale Province

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.38, no.4, pp.451-458, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Bazı Bitkisel Ekstraktların İki Noktalı Kırmızıörümcek, Tetranychus urticae Koch Üzerine Ovisidal ve Repellent Etkileri

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.5, no.2, pp.356-366, 2019 (International Refereed University Journal)

Bazı Bitki Ekstraktlarının İki Noktalı Kırmızıörümcek, Tetranychus urticae Koch Üzerine İnsektisit Etkisinin Belirlenmesi

ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.7, no.1, pp.137-144, 2019 (International Refereed University Journal)

Çanakkale İl’inde Belirlenen Yaprakbitlerinin (Hemiptera: Aphididae) Konukçu Bitki Tercihleri

ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.99-104, 2018 (National Refreed University Journal)

Süs Bitkilerinde Önemli Bir Zararlı Yaprakbitleri (Hemiptera: Aphididae)

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, vol.7, no.23, pp.112-115, 2017 (Other Refereed National Journals)

Kavun Yetiştiriciliğinde Görülen Önemli Hastalık ve Zararlılar

Tarım Türk, no.59, pp.24-31, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Böcekler Üzerindeki Olası Etkileri

International Global Climate Change Congress (IGCCC), Çanakkale, Turkey, 3 - 05 June 2021

The alien aphid (Hemiptera: Aphidomorpha) species from past to present in Turkey: A Meta-Analysis

International Global Climate Change Congress (IGCCC), Çanakkale, Turkey, 3 - 05 June 2021

Çanakkale ili kiraz bahçelerinde yabancı otlar üzerindeki yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) türleri

Uluslararası Katılımlı Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi, Muğla, Turkey, 14 November - 17 December 2018, pp.175

A Preliminary Survey of Aphid Species on Oak Trees (Quercus spp.) in Çanakkale and Balıkesir Province

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.606

Çanakkale İli’nde Belirlenen Yaprakbitlerinin (Hemiptera: Aphididae) Konukçu Bitki Tercihleri

II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 14 - 15 December 2017, pp.8

Çanakkale İli Park ve Peyzaj Alanlarındaki Süs Bitkisi Zararlısı Yaprakbitleri (Hemiptera: Aphididae)

II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 14 - 15 December 2017, pp.114

Some Ecological Parameters of European Red Mite, Panonychus ulmi (Koch) (Acari: Tetranychidae) on Three Different Host Plants

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems ISEEP-2017, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.369

Population Development of European Red Mite, Panonychus ulmi (Koch) (Acari: Tetranychidae) on Apple Orchards in Çanakkale-Turkey

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems ISEEP-2017, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.368

Diversity of Aphids in Alfalfa Fields in the Çanakkale and Balıkesir Provinces of Turkey

10th International Symposium on Aphids - 10th ISA, Nevşehir, Turkey, 4 - 08 September 2017, pp.42-43

Aphid (Hemiptera: Aphididae) Parasitoids (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) From Çanakkale, Turkey

2nd International Balkan Agriculture Congress, Tekirdağ, Turkey, 15 - 18 May 2017, pp.108

Aphid (Hemiptera: Aphididae) Predators (Coleoptera: Coccinellidae) From Çanakkale, Turkey

2nd International Balkan Agriculture Congress, Tekirdağ, Turkey, 15 - 18 May 2017, pp.109

Türkiye Yaprakbiti Faunası İçin Yeni Kayıt Aphis sedi Kaltenbach 1843

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.348

Çanakkale İli Yaprakbiti Hemiptera Aphidoidea Faunası

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.319

Çanakkale İlinde Belirlenen Yaprakbiti Hemiptera Aphididae Karınca Hymenoptera Formicidae İlişkileri ve Türkiye de Yapılan Çalışmalar

Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2016, pp.349-349, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.349

A New Record for The Aphid Fauna of Turkey: Aphis sedi Kaltenbach 1843

Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.348

The Aphid (Hemiptera: Aphidoidea) Fauna of Çanakkale Province

Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.319

Determined Aphid (Hemiptera: Aphididae) - Ant (Hymenoptera: Formicidae)Interactions from Çanakkale and the Studies Conducted in Turkey

Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.349

Natural Insecticides: Effects of Two Different Plant Extract on Peach Aphid, Myzus persicae Sulzer 1776 (Hemiptera: Aphididae)

Turkey Natural Nutrition and Lifelong Health Summit' 2015, Bilecik, Turkey, 20 - 23 May 2015, pp.59-60

Doğal İnsektisitler İki Farklı Bitki Ekstraktının Yeşil Şeftali Yaprakbiti Myzus Persicae Sulzer 1776 Hemiptera Aphididae Üzerine Etkisi

Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, Bilecik, Turkey, 20 - 23 May 2015, pp.59-60

Effects of two different plant extract on Cotton aphid, Aphis gossypii Glover 1877 (Hemiptera: Aphididae)

International Conference on Biopesticides 7, Antalya, Turkey, 19 - 25 October 2014, pp.106

Population growth of Panonychus ulmi (Koch) on two apple cultivars

XIV International Congress of Acarology, Kyoto, Japan, 14 - 18 July 2014, pp.132