Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Content Analysis of Printed News Media Related to Drowning Incidents in Turkey

HUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT, cilt.21, sa.4, ss.1050-1061, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’ndaki Propaganda Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme: Harp Mecmuası Örneği

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.29, ss.185-216, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evaluating The Sincerity Of Turkish Media Concerning The Struggle Against Substance Use And Addiction: The “Baron” Discourse

Turkish Online Journal Of Design Art And Communication, cilt.8, sa.4, ss.694-707, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Women in the Cinema of Nuri Bilge Ceylan

CINEJ CINEMA JOURNAL, cilt.6, sa.2, ss.200-221, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Çizgi Filmlerde Küresel ve Yerel Kültürün İnşası: Caillou ve Pepee Örneği

Dergi Karadeniz, cilt.32, ss.125-144, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi Çağında Problemli İnternet Kullanımı ve Enformasyon Obezitesi Problemli İnternet Kullanımı Ölçeğinin Üniversite Öğrencilerine Uygulanması.

Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, cilt.49, sa.2, ss.75-97, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Narcotizing Effect of Social Media

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.1015-1030, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyal Medyanın Yabancı Turistlerin Türkiye yi Tatil Destinasyonu Olarak Tercih Etmelerine Etkisi

Karadeniz, cilt.3, sa.27, ss.11-30, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşantı Toplumunda Politainment ve Medya Siyaset İlişkisi The Daily Show Örneği

International Journal of Human Sciences, cilt.12, sa.2, ss.1146-1167, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

I Dünya Savaşı Propaganda Afişlerinde Kadın Temsillerinin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Göstergebilimsel İncelenmesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.70, ss.655-682, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Ekonomi Basınının Ortaya Çıkışı Gelişimi ve Bugünkü Durumu Üzerine Bir İnceleme

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, sa.25, ss.109-131, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadro Dergisinde Üçüncü Yol Söylemi.

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.265-294, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Venezuela da Gerçekleşen Nisan 2002 Askeri Darbesinin Yazılı Basında Sunumu

Uluslarası Sosyal Araştırmalar Dergisi,, cilt.6, sa.28, ss.146-165, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özbek Köyü Taş Ocağı Eyleminin Habermas ın Kamusal Alan Kavramlaştırması Bağlamında Değerlendirmesi

EUL Journal of Social Sciences,, cilt.4, sa.2, ss.21-42, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dünden Bugüne Madde Kullanımıyla Mücadele Politikalarının Gelişimi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Sunduğu Fırsatlar

Uluslararası Uyuşturucu Konferansı: Türkiye’de ve Dünyada Uyuşturucuyla Mücadele/International Drug Conference: ‘’Drug Enforcement in Turkey And The World’’, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2018, ss.167-177

Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü: Medya Gözlemevi Önerisi ve Kuramsal Altyapısı Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Uyuşturucu Konferansı: Türkiye’de ve Dünyada Uyuşturucuyla Mücadele/International Drug Conference: ‘’Drug Enforcement in Turkey And The World’’, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2018, ss.51-69

I. Dünya Savaşı Dönemi Osmanlı ve İngiliz Savaş Dergilerinin Propaganda Bağlamında Karşılaştırılması: The War Illustrated ve Harp Mecmuası Örneği

Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi: Birinci Dünya Savaşı ve Yirminci Yüzyıla Etkileri” Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Ekim 2019

Yerel Medyada Kadın Cinayeti Haberlerinin Temsili Ardahan Örneği

International Multidisciplinary Conference, Antalya, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2016, ss.922-933

Satiric Infotainment as a New Type of Critical Journalism In the Case of Turkish Website Zaytung

12th International Symposium Communication in the Millennium, Eskişehir, Türkiye, 15 - 18 Haziran 2014, cilt.12, ss.258-273

Kitap & Kitap Bölümleri

Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler

Sağlık İşletmelerinde İletişim, Şakir EŞİTTİ, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.33-61, 2020

İletişim, Sağlık İletişimi ve Sağlık İletişimi Anlayışının Gelişimi

Sağlık İşletmelerinde İletişim, Şakir EŞİTTİ, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.3-32, 2020

Sosyal Medya, Siyasal İletişim ve Katılımcı Demokrasi İlişkisi

Sosyal Medyaya Giriş, Kürşat Emrah Yıldırım, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 3923, Eskişehir, ss.52-77, 2019

Yeni medya ve Siyasal İletişim

Siyasal İletişimde Güncel Yaklaşımlar, Çakmak Kılıçaslan, Emine, Editör, Paradigma, İstanbul, ss.69-96, 2019

Simgesel Olarak Güç

Örgütlerde Güç ve Politika, Yıldız, Harun ve Okan, tarhan, Editör, Beta Yayınları, Ankara, ss.21-33, 2019

Yerel Gazeteleri Birleştirme Politikası Erzurum Örneği - Beşinci Yılında Bir Değerlendirme

Türkiye’de Kitle İletişimi: Dün, Bugün, Yarın (II. Cilt), Korkmaz Alemdar, Editör, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Ankara, ss.982-999, 2017