Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PAULA REGO’NUN RESİMLERİNDE FANTEZİ İLE GERÇEKLİK, İTAAT VE MEYDAN OKUMA İLİŞKİLERİ

International Marmara Social Sciences Congress (Imascon Autumn 2022), Kocaeli, Turkey, 09 December 2022, pp.411-418 Creative Commons License

ROBERT RAUSCHENBERG’İN YAPITLARINDA GÜNLÜK YAŞAM, SANAT VEİZLEYİCİ İLİŞKİLERİ

EGE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 24 December 2022, pp.970-979 Creative Commons License

Deconstruction As a Criticized Model in Feminist Art

8. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 March 2022, pp.21-28 Creative Commons License

ARSHILE GORKY’S ART IN THE CONTEXT OF ART AND IDENTITY

4. International Başkent Congress on Physical, Social and Health Sciences , Ankara, Turkey, 26 - 27 February 2022, pp.321-330 Creative Commons License

Francis Bacon’un Resimlerinde Bedensel İmgeler ve Psikolojik Sınırları

1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 November - 05 December 2017, pp.155

ANTİK YUNAN FELSEFESİNDE “GÜZEL” KAVRAMI VE RÖNESANSRESİM SANATINA YANSIMA BİÇİMLERİ

Bilim, Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış, Çanakkale, Turkey, 11 - 13 May 2017, vol.2, pp.451-462 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Şiirsel İmgenin Resimsel Dili: Anselm Kiefer’in Margarete ve Sulamith Resimleri

in: Edebiyatın Sanatlararası İlişkileri, Ömer Solak, Editor, Paradigma Akademi Basın Yayın Dağıtım, Çanakkale, pp.281-296, 2022