Education Information

Education Information

 • 2010 - 2016 Competence In Art

  Mimar Sinan Fine Arts University, Instıtute Of Socıal Scıences, Modern Dance (Profıcıency In Arts), Turkey

 • 2004 - 2006 Postgraduate

  Mimar Sinan Fine Arts University, Conservatoıre, Department Of Performıng Arts, Turkey

 • 1999 - 2001 Undergraduate

  Kent Institute of Art and Design, London Contemporary Dance School, Contemporary Dance, United Kingdom

Dissertations

 • 2016 Competence In Art

  Disiplinler arası geçirgenlik: Kök eserdeki niyetin arkadan gelen resim, müzik, yazı ve mimari tasarım zincirindeki yansımaları yoluyla bedene geri dönüşünün incelenmesi

  Mimar Sinan Fine Arts University, İstanbul Conservatoıre, Department Of Performıng Arts

 • 2006 Postgraduate

  Seyircinin gösteri ögeleriyle ilişkisi (Damla Hacaloglu’xxnun ’xxGökkuşağı” adlı projesinde seyirci-oyun ögeleri ilişkisine dair bir iddianın gerçekleşmesine yönelik koreografi)

  Mimar Sinan Fine Arts University, İstanbul Conservatoıre, Department Of Performıng Arts