Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2010 - 2016 Sanatta Yeterlik

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Modern Dans (Sy), Türkiye

 • 2004 - 2006 Yüksek Lisans

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Sahne Sanatları Bölümü, Türkiye

 • 1999 - 2001 Lisans

  Kent Institute of Art and Design, London Contemporary Dance School, Contemporary Dance, İngiltere

Yaptığı Tezler

 • 2016 Sanatta Yeterlik

  Disiplinler arası geçirgenlik: Kök eserdeki niyetin arkadan gelen resim, müzik, yazı ve mimari tasarım zincirindeki yansımaları yoluyla bedene geri dönüşünün incelenmesi

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Devlet Konservatuvarı, Sahne Sanatları Bölümü

 • 2006 Yüksek Lisans

  Seyircinin gösteri ögeleriyle ilişkisi (Damla Hacaloglu’xxnun ’xxGökkuşağı” adlı projesinde seyirci-oyun ögeleri ilişkisine dair bir iddianın gerçekleşmesine yönelik koreografi)

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Devlet Konservatuvarı, Sahne Sanatları Bölümü