Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

HOTELQUAL (Hizmet Kalitesi Ölçüm Modeli)

Hizmet Kalitesi El Kitabı: Ölçekler ve Modeller Üzerine Çalışmalar, Aksu Murat, Diker Oğuz, Temeloğlu Erdem, Demirbulat Özge, Editör, Detay Yayıncılık, ss.141-154, 2020

Uluslararası Tur Operatörlüğü Alanında Yaşanan Birleşmelere

Uluslararası Turizm ve Seyahat Endüstrisi, Bayram ŞAHİN, Editör, Detay Yayıncılık, ss.323-342, 2020

Turizmde Uluslararası Rekabet ve Seyahat İşletmelerinin Küresel Pazarlara Giriş Stratejileri

Uluslararası Turizm ve Seyahat Endüstrisi, Bayram ŞAHİN, Editör, Detay Yayıncılık, ss.269-292, 2020

Uluslararası Seyahat Planlaması ve Turist Davranışları

Uluslararası Turizm ve Seyahat Endüstrisi, Bayram Şahin, Editör, Detay Yayıncılık, ss.24-43, 2020