Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 6. Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi

  Oturum Başkanı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 5’inci Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi

  Oturum Başkanı

  Sakarya, Türkiye

 • 2017 4. VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi

  Oturum Başkanı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2017 Ulusal Hemşirelerin Sağlıklı Çalışma Ortamı Sempozyumu,

  Oturum Başkanı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2013 VI. Hemşirelik Esasları Çalıştayı

  Davetli Konuşmacı

  Adana, Türkiye

Ödüller

 • Şubat 2021 yayın teşvik ödülü

  Tübitak

 • Aralık 2020 yayın teşvik

  Tubitak

 • Mart 2017 yayın teşvik

  Tubitak

 • Mayıs 2014 POSTER III. lük ödülü

  7. TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi

 • Kasım 2012 TÜBİTAK YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ

  TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 46

h-indeksi (WOS): 3