Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effectiveness of transparent film dressing for peripheral intravenous catheter.

The journal of vascular access, cilt.22, ss.135-140, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Effects of Two Methods on Venipuncture Pain in Children: Procedural Restraint and Cognitive-Behavioral Intervention Package.

Pain management nursing : official journal of the American Society of Pain Management Nurses, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Phlebitis-related Peripheral Venous Catheterization and the Associated Risk Factors

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, cilt.21, sa.7, ss.827-831, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Opinions of Nurses About the Evaluation of Risk of Falling Among Inpatients.

Rehabilitation nursing : the official journal of the Association of Rehabilitation Nurses, cilt.42, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Care plans using concept maps and their effects on the critical thinking dispositions of nursing students

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE, cilt.18, sa.3, ss.233-239, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investıgatıon Of Attıtudes Of Nurses In Medıcal Errors And The Affectıng Factors

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.376-384, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nurses’ Perception of Using Empowering Discourse for Patient Education: A Qualitative Study

International Journal of Caring Sciences, cilt.13, sa.2, ss.1089-1095, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin Periferik Venöz Kateter Uygulamasına İlişkin Beceri Durumlarının İncelenmesi

ankara ünv. sağlık bilimleri dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin Periferik Venöz Kateter Uygulamasına İlişkinBeceri Durumlarının İncelenmesi

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.31-38, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Healthy Life Behaviors and Physical Activity Level of Health College Students

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, cilt.12, sa.1, ss.257-262, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KRONİK HASTALIKLARDA ÖZ ETKİLİLİK ÖLÇEKLERİNİN KULLANIMI:LİTERATÜR TARAMASI

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.159-164, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acil Servise Başvuran Bireylerde Düşme Riski ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.128-137, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanede Çalışan Hemşirelerin İş Güvenliği

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.59-64, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Hemşirelik Bakım Algısının İncelenmesi

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.163-172, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Recommended Solutions of Nursing Students to Bridge the Gap between the School and Practice Areas

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, cilt.10, sa.1, ss.199-208, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Extravasation Management of Non-Cytotoxic Medications

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.12, sa.3, ss.189-194, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Klimakterik Dönemdeki Kadınlara Olumlu Sağlık Davranışı Kazandırmada Akran Eğitimin Etkisİ"

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt., cilt.30, ss.75-90, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Oral care in patients on mechanical ventilation in intensive care unit: literature review

International Journal of Research in Medical Sciences, cilt.2, sa.3, ss.822, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

hemşirelik öğrencilerinin klinik ağrı yönetimi

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.32-41, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

nursing and midwifery students attidues to computer use in healthcare

nursing practice today, cilt.1, sa.3, ss.147-154, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Karar Verebilme Düzeyi

Turkiye Klinikleri J Med Ethics, cilt.21, sa.2, ss.79-87, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin İlk Klinik Stres Düzeyleri

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.14, sa.4, ss.32-37, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kavram Haritası ve Kavram Haritalı Bakım Planı Hazırlanmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi,, cilt.3, sa.3, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Non prescription medicine usage prevalence in college students receiving education in branch of medical sciences International

International Journal of Caring Sciences, cilt.3, sa.1, ss.22-28, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,, cilt.16, sa.1, ss.39-46, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanede Çalışan Hemşirelerin Hizmetiçi Eğitime Yönelik Görüşleri

Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.1, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Servis Sorumlu Hemşirelerinin Çalışma Çizelgelerinin Hazırlanmasına İlişkin Uygulama Özelliklerinin Belirlenmesi

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.12, ss.8-18, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Altı Şapka Düşünme Tekniğinin Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimine Etkisi,

II. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2014

Hemşirelerin tıbbi hatalarda tutumları

6. Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Burdur, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019

Yatarak Tedavi Gören Bireylerin Ağız Hijyen Gereksinimleri ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

6. Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019

Hemşirelik ve Empati Kavramı

3. sağlık bilimleri kongresi, Çanakkale, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri

3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018

Tıbbi Hatalar ve Nedenleri

1. 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi. 24-27 Nisan 2019, Burdur., Burdur, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018

Hasta Güçlendirme Ve İlişkili Kavramlar.

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi. 24-27 Nisan 2019, Burdur., Burdur, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018

Kronik Hastalıklarda Öz Etkililik Ölçeklerinin Kullanımı: Literatür Taraması

1.Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018

DOĞUM SONRASI KANGURU BAKIMI YAPAN ANNELERĠN SÜTLERĠNĠNBAZI PARAMETRELER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL HEMġĠRELĠKTE GÜNCEL YAKLAġIMLAR KONGRESĠ, Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018

Hemşirelik Öğrencilerinin Yaratıcı Kişilik Özellikleri Ve Etkileyen Faktörler

5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018

Dahiliye Ve Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hastaların Hasta Haklarını Kullanma Tutumlarının Belirlenmesi

.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018

Nurses’ Perception of Using Empowering Discourse for Patient Education: A Qualitative Study”

7. Uluslararası Hemşirelik Yönetimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

Periferik Venöz Kateter Uygulamasında Şeffaf Örtü Kullanım Etkinliğinin İncelenmesi

1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

Hemşirelik Eğitiminde Sanal Gerçeklik Simülatör Kullanımı.

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi. 24-27 Nisan 2019, Burdur., 24 - 27 Nisan 2019

Investigation of Efficiency of Transparent Film Dressing Usage in Peripheral Venous Catheter Application

1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi., İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2018, ss.80

Acil Servise Başvuran Bireylerde Düşme Riski ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

12. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, 25 - 28 Nisan 2018

İnmeli Bireylerde Öz Etkililik Ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi.

3nd Internatıonal Congress of Nursıng. Kıbrıs 2019., 7 - 09 Mart 2018

Hemşirelik Öğrencilerinin İstasyon Tekniğine İlişkin Görüşleri

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2018

Watson İnsan Bakım Modeli Uygulamasına Bir Örnek: Diyabet Olgusu

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi.

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 05 Kasım 2016 - 08 Kasım 2017

Hemşirelik Öğrencilerinin Akademik Süpervizyona İlişkin Deneyim ve Beklentileri

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017

Hastanede çalışan hemşirelerin iş güvenliği

5.Uluslararsı 16.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 Kasım 2017

WATSON İNSAN BAKIM MODELI UYGULAMASINA BIR ÖRNEK: DIYABET OLGUSU

5.Uluslararası 16.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017, ss.208-209

Hastanede Çalışan Hemşirelerin İş Güvenliği

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017

Hemşirelik I. Sınıf Öğrencilerinin ilk klinik deneyim sonrası yaşadıkları duygular

4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Manisa, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017

The Role Of Nurses in The Practice of Traditional and Alternative Medicine

I. Uluslararası Tamamlayıcı Terapiler Ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, Adana, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2016

MOTHERS' OR FATHERS' ARMS? IN NEONATAL PAIN MANAGEMENT

1st INTERNATIONAL and 3rd NATIONAL CONGRESS ON COMPLEMENTARY THERAPIES AND SUPPORTIME CARE PRACTIES, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2016, ss.1

The Role Of Nurses İn The Practice Of Traditional And Alternative Medicine

1st INTERNATIONAL and 3rd NATIONAL CONGRESS ON COMPLEMENTARY THERAPIES AND SUPPORTIME CARE PRACTIES, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2016, ss.320

Çocuklarda Fiziksel Tespit Uygulamasının IV Uygulama Ağrısına Etkisi

15th İnternational Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016, ss.1-2

Hemşirelik Öğrencilerinin Altı Şapkalı Düşünme Tekniğine İlişkin Görüşleri

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5 - 08 Mayıs 2016

Hemşirelerin Uyku Kalitesi ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi.

7. TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2014

Altı Şapka Düşünme Tekniğinin Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimine Etkisi

II. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2014

Yatarak Tedavi Gören Hastaların Ağız Hijyeni Değerlendirmesi,

I. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2013

Hemşirelerin Otonomi Düzeyleri ve İş Doyumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi.

Uluslararası Katılımlı 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi., İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012, ss.1

Nöroloji Servisinde Yatan Hastaların Düşme Riski Değerlendirilmesi ve Refakatçı Eğitimleri,

6.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2012

Student Views On Preparing Concept Map Care Plans

14 th International Nursing Research Conference, Bielsko-Biala, Polonya, 9 - 12 Kasım 2010

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Stresle Başetme Tarzlarının Belirlenmesi

Ebelik ve Hemşirelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2009

Hastanede Çalışan Hemşirelerin Hizmet içi Eğitime Yönelik Düşünce, Beklenti ve Sorunları

III. Uluslar Arası Katılımlı Ulusal TSK Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2007

15-49 Yaş Grubu Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

4.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2005, ss.89-90

The Determination of the Nurses Towards Their İnstitution

II. International Nursing Management Conference, 5 - 09 Kasım 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

güvenlik

TAYLOR KLİNİK HEMŞİRELİK BECERİLERİ - Bir Hemşirelik Süreci Yaklaşımı - TAYLOR’S CLINICAL NURSING SKILLS - A Nursing Process Approach, Bektaş H, Editör, Nobel, Ankara, ss.110-127, 2015

Bilirkişi Raporları