Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Eylül 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Tez savunma

 • Ağustos 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  Tez savunma

 • Ağustos 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  Tez savunma

 • Şubat 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  Tez savunma

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2019 - Devam Ediyor Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2017 - Devam Ediyor Koc Universitesi Hemsirelikte Egitim ve Arastirma Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2017 - Devam Ediyor Türkiye Klinikleri Hemsirelik Bilimleri Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2016 - Devam Ediyor Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2013 - Devam Ediyor Hemşirelik Eğitim Derneği

  Üye

 • 2010 - Devam Ediyor Türk Hemşireler Derneği

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Nisan 2021 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2021 Katip çelebi sağlık bilimleri dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Şubat 2021 TÜBİTAK Projesi

  1002 - Hızlı Destek Programı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

 • Ocak 2021 INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2020 INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2020 TÜBİTAK Projesi

  1002 - Hızlı Destek Programı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye