Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Palyatif Bakım Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Ölmekte Olan Hastaya Bakım Vermede Yaşadığı Zorluklar

Journal of Academic Research in Nursing, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Cold Band Application Treatment on Pain and Quality of Life in Migraineurs: A Self-Controlled Study

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.10, sa.2, ss.166-171, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Nursing Students' Perceptions of Nursing Diagnoses and Clinical Decision-Making

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.10, sa.2, ss.131-136, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Üriner Kateteri Olan Hastaların Katetere İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının İncelenmesi

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.240-248, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin Periferik Venöz Kateter Uygulamasına İlişkin Beceri Durumlarının İncelenmesi

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.30-38, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hemşirelerin Periferik Venöz Kateter Uygulamasına İlişkin Beceri Durumlarının İncelenmesi ”, Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.30-38, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF BACKGROUND MUSIC ON ANXIETY AND VITAL SIGNS DURING BLOOD DRAWING PRACTICE: A RANDOMIZED TRIAL

Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje – Applied Research in Studies and Practice, cilt.15, ss.5-10, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hemşirelerin Periferik Venöz Kateter Uygulamasına İlişkinBeceri Durumlarının İncelenmesi

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.31-38, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Healthy Life Behaviors and Physical Activity Level of Health College Students

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, cilt.12, sa.1, ss.257-262, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pediatrik Yaş Gruplarında Akut Ağrının Giderilmesinde Kullanılan Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları

ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, cilt.49, sa.1, ss.126-129, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Rare Disease: Nursing Care of Patient with Stevens-Johnson Syndrome in Accordance with The Model of Life

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, cilt.25, sa.3, ss.219-226, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Şiddete maruz kalmış bireyin yaşam modelidoğrultusunda bakımı

Sağlık Akademisyenleri Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.63-67, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun Bakımda Çalışan HemşirelerinÖrgütsel Stres Düzeylerinin Belirlenmesi

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.15-20, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EVALUATION OF BEHAVIORAL CARE SCALES USED IN INTENSIVE CARE UNITS: SISTEMATIC REVIEW

Association of Thrace Universities 1 st International Health Sciences Congress, Edirne, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

Sağlıkta Giyilebilir Teknolojiler

VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017

Sağlık Okuryazarlığı

VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017

Yakın Partner Şiddeti OLGU SUNUMU

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 14 - 15 Nisan 2017

Hemşirelik Yüksekokulunda Öğrenim gören Öğrencilerin Flört Şiddetine Yönelik Tutumları

3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 14 - 15 Nisan 2017

Complementary And Alternative Therapies For Pain Relief İn Pediatric Age Groups

1st ınternatıonal and 3rd natıonal congress on complementary therapıes and supportıme care practıes, 24 - 26 Kasım 2016

Şiddete Maruz Kalmış Hastada Hemşirelik Bakımı

3. Uluslararası Doğu Akdeniz Kongresi, 26 - 29 Mayıs 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN AİLELERİN GEREKSİNİMLERİ

Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, Duygu Arıkan, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.162-168, 2017