Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hackerlık Kavramı, Modeller ve Medyada Hackerlığın Sunumu

AJIT-e: Academic Journal of Information Technology, vol.11, no.40, pp.43-64, 2020 (Other Refereed National Journals)

Yeni İletişim Teknolojileri İle Öğrenme: Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Modelleri

ASOS Journal, no.63, pp.84-94, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşçi Hareketleri ve Sendikacılığın Medya da Sunumu Bir Örnek Tekel Eylemleri

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.25, pp.271-294, 2016 (Other Refereed National Journals)

Üniversitelerde Öğretim Yönetim Sistemleri Yazılımları Kullanımına Yönelik Bir İnceleme

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.1-13, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilgi Toplumu Yazınında Emeğin Vasıflandırılması Bağlamında E-Öğrenim

AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, vol.7, no.23, pp.7-16, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kurumsal İletişim Bağlamında Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin Web Sayfaları Üzerine Bir İnceleme

TURKISH STUDIES, vol.10, no.6, pp.387-402, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitimde BİT Kullanımında Farklı Modeller: Sanal Üniversite ve Açık Eğitim Kaynakları Üzerine Bir İnceleme

TURKISH STUDIES, vol.8, no.8, pp.399-415, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gazetecilik Eğitiminde Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurslar

2. Uluslararası Rating Academy Kongresi ve Sergisi, Çanakkale, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.1

Gazetecilikte Yeni Yönelimler: Veri Gazeteciliği

2. Uluslararası Rating Academy Kongresi ve Sergisi, Çanakkale, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.1

Yeni Medya Donanımlarının Neo-Klasik İktisat İle İlişkisi Bağlamında Bilgisayar Klavyeleri

Innovation and Global Issues in Social Sciences, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1

Yeni İletişim Teknolojileri Bağlamında Ağlar Üzerinde Öğrenme: Modeller ve Uygulamaları

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, vol.1, no.1, pp.1

Açık Ders Malzemeleri Sistemleri ile Sanal Sınıf Uygulamaları Entegrasyonu (ÇOMU ADM Örneği)

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.161-168

Yeni Medya Bağlamında Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmen El Kitabına Yönelik Bir İnceleme

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1

Eğitim İletişiminde Kitlesel Açık Çevrimiçi Platformlar: Khan Akademi Örneği

8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.1

Kitlesel Çevrimçi Ders Sistemi: ÇOMÜ Örneği

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.1

Haber Sitelerindeki Suriyeli Mültecilere Yönelik Okuyucu Yorumlarının Nefret Söylemi Bağlamında İncelenmesi

Yeni Medya – Yeni Yaklaşımlar Konferansı, Çanakkale, Turkey, 26 - 27 October 2015, pp.222-243 Sustainable Development

Türkiye Basınının Bosna Savaşını Nasıl Ele Aldığına Dair Bir İnceleme

II. Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 4 - 05 September 2015, pp.1-10

Açık Erişim ve Korsan Parti Hareketi Üzerine Bir İnceleme

Akademik Bilişim 2015, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 February 2015, pp.15

Avrupa Birliği’nin Bilgi Toplumu Yaklaşımında E-Öğrenme

XVIII. Türkiye’de İnternet Konferansı, İstanbul, Turkey, 9 - 11 December 2013, pp.20

Teknolojik Determinizm Bağlamında Bilgi Toplumu Strateji Belgesinin İncelenmesi

Akademik Bilişim 2013, Antalya, Turkey, 23 - 25 January 2013, pp.29

Uzaktan ve Teknoloji Destekli Eğitimin Gelişimi

XVII. Türkiye'de İnternet Konferansı, Eskişehir, Turkey, 7 - 09 November 2012, pp.30

Türkiye’de 1980 Sonrası Süreçte Dış Ticaret ve Kadın İstihdamı Sorunsalı

3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi, İzmir, Turkey, 29 February - 02 March 2012, pp.48 Sustainable Development

Türk Medyasında İşçi Sınıfı Temsili, Bir Örnek: Kazakistan'daki Türk ve Kazak İşçiler Arasında Yaşanan Olayların Basında Sunumu

3. Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Kurultayı, Bişkek, Kyrgyzstan, 21 - 24 September 2010, pp.56-57

Bir İmkan Olarak Çevre Odaklı Habercilik

Öğrencilerimizin Gözünden Ülkemizin Çevre Sorunları, Çanakkale, Turkey, 20 December 2009, pp.2

Books & Book Chapters

Cinayet Haberlerine Dair Bir Eleştirel Söylem Çözümlemesi

in: Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler - II, Emrah Aydemir,Sema Sağlık, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.253-272, 2021 Creative Commons License

Kadına Yönelik Şiddet Haberlerine Dair Bir Eleştirel Söylem Çözümlemesi

in: Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar-2, Bahir Selçuk,Serdar Ünal,Yener Lütfü Mert, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.411-429, 2021 Creative Commons License

Kadına Yönelik Şiddet ve Tecavüz Haberlerinin Medyada Sunumu

in: A’dan Z’ye İletişim Çalışmaları – 3, Füsun Topsumer,Hasan Çiftçi, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.343-384, 2021

İnternet Medyasında İntihar Haberlerinin Sunumu

in: İletişimde Seçme Konular 2, Suat Gezgin,Hasan Çiftçi, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.177-217, 2020

Medyada Nefret Söylemi: George Floyd Örneği

in: Geçmişten Günümüze İletişim Araştırmaları -1-, Hasan Çiftçi, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.153-177, 2020

ENGELLİLERİN MEDYADA TEMSİLİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II , Öztürk Serdar, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.317-345, 2020

Medya Okuryazarlığı Yaklaşımları Doğrultusunda Öğretmen El Kitabına Dair Bir İnceleme

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlere Dair Araştırma Örnekleri, Ali Acaravcı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.527-543, 2018

The Political Economy of the New Media Hardware: F and Q Keyboard Case

in: Global Issues in Social Sciences, Bilici N., Akgül B., Pehlivanlı R., Editor, Peter Lang, Frankfurt, pp.169-177, 2017

E-Öğrenme Bağlamında Açık Erişim: Tecimselleşme mi Dışlananları İçerme mi?

in: İletişim Ağlarında Yeni Hizmetler, Geray H., Başaran F., Aydoğan A.,, Editor, Ütopya Yayınevi, Ankara, pp.243-284, 2016

Çevrimiçi Açık Ders İçeriği Üretiminde Yaşanan Gelişmelere Dair Bir İnceleme

in: Yeni Medya Araştırmaları - 2, Genel M. G., Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.263-285, 2016

İletişim Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Haberciliğinin Güvenilirliğine İlişkin Tutumları

in: Yeni ve Geleneksel Medya Okumaları, Çelik R., Dalgalıdere S. , Editor, İskenderiye, İstanbul, pp.123-143, 2015

Kamusal Alan Kavramına Getirilen Eleştiriler Ekseninde Karşıt Kamusal Alanlara Yönelik Bir İnceleme

in: Karaelmas 2009 Medya ve Kültür, Türkoğlu N., Toprak Alayoğlu S., Editor, Urban, İstanbul, pp.201-213, 2009