Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

COVID-19’un Solunum Sistemi Üzerine Etkileri ve Hemşirelik Bakımı

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, vol.25, no.2, pp.79-91, 2021 (Other Refereed National Journals)

İç Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulamasında Öğrencilerin Hazırladıkları Bakım Planlarının İncelenmesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.12, pp.398-414, 2020 (International Refereed University Journal)

Hemşirelerin Periferik Venöz Kateter Uygulamasına İlişkin Beceri Durumlarının İncelenmesi

ankara ünv. sağlık bilimleri dergisi, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrencilerin iç hastalıkları hemşireliği dersinin klinik uygulamasında yaşadıkları sorunlar

Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi, vol.1, no.2, pp.1-6, 2019 (National Refreed University Journal)

Hemşirelerin Periferik Venöz Kateter Uygulamasına İlişkin Beceri Durumlarının İncelenmesi ”, Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.30-38, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Healthy Life Behaviors and Physical Activity Level of Health College Students

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, vol.12, no.1, pp.257-262, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mitral Stenozlu KOAH Hastasında Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, vol.9, no.18, pp.41-49, 2018 (Other Refereed National Journals)

Exploring the Functional Disability in a Community-Living Oldest-Old Population Living in Afyonkarahisar, Turkey

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.1, pp.1-7, 2016 (National Refreed University Journal)

Ani Kardiyak Ölüm ve Hemşirelik Yaklaşımı

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, vol.19, no.1, pp.36-42, 2015 (Other Refereed National Journals)

Akut Koroner Sendromlar ve Hemşirelik Yönetimi

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, vol.18, no.2, pp.43-51, 2014 (Other Refereed National Journals)

Klinik Araştırmalarda Hemşirenin Rolü ve Önemi

Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, vol.5, no.7, pp.12-21, 2014 (Other Refereed National Journals)

Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Balikesir Saglik Bil Dergisi, vol.2, no.2, pp.79-84, 2013 (National Refreed University Journal)

Afyon İlinde Halkın ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Çalışanlarının Organ Bağışı Konusuna İlgilerinin Değerlendirilmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;2(3):361-384., vol.2, no.3, pp.361-384, 2013 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EVALUATION OF CORONAVIRUS ANXIETY LEVELS AND THE PERCEIVED SOCIAL SUPPORT OF THE NURSES

Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 June - 25 July 2021, pp.305 Creative Commons License

Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Demografik Özellikleri ve Yoğun Bakıma Kabul Kriterleri,2011. (Sözel Sunum)

Türk Nöroşirürji Derneği, 25. Bilimsel Kongresi,7. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, vol.21, pp.292

Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Fiziksel Kısıtlamaya İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi,2012. (Sözel Sunum)

Türk Nöroşirürji Derneği, 26. Bilimsel Kongresi, 8. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, vol.22, pp.340

Genetik Bilimi ve Hemşirelik

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, vol.3, no.3, pp.739-743

Hasta Eğitimini Değerlendiriyoruz. Peki Ya Eğitici?

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.804-810

Kardiyo-Onkolojide Hemşirenin Rolü

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, vol.3, no.3, pp.744-750

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerin Tedaviye Uyumunu Sağlamada Hemşire

I. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, vol.3, no.3, pp.798-803

2015-2017 NANDA TANILARINA GÖRE PNÖMONİLİ BİREYDE HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 4 - 06 April 2018, pp.58

Öğrencilerin İç Hastalıkları Hemşireliği Dersi Uygulamasında Yaşadıkları Sorunlar

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 4 - 06 April 2018, pp.100

Olgu Sunumu: Mitral Stenozu Olan KOAH Vakasına Hemşirelik Bakımı

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017, pp.205

Hemşirelerin Bilimsel Çalışmalara Bakış Açısı

Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 11 - 12 April 2013

Hemşirelerin Bilimsel Çalışmalara Bakış Açısı (Poster)

Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, Denizli, Turkey, 11 - 12 April 2013

Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Fiziksel Kısıtlamaya İlişkin Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Türk Nöroşirürji Derneği, 26. Bilimsel Kongresi, 8. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2012, vol.22, pp.340

Beyin Cerrahi Yoğun Bakımında Takip Edilen Hastaların Hasta Yakını Ziyaret Sıklığının ve Hemşire ile olan İletişimin Hastanın İyileşmesine Etkisi

Türk Nöroşirürji Derneği, 25. Bilimsel Kongresi, 7. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2011, vol.21, pp.299

Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Demografik Özellikleri ve Yoğun Bakıma Kabul Kriterleri

Türk Nöroşirürji Derneği, 25. Bilimsel Kongresi,7. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 April 2011, vol.21, pp.292

Books & Book Chapters

Yoğun Bakım Hastalarında Solunum Sistemi Sorunları

in: Yoğun Bakım Hemşireliği, Nuray Enç, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.221-262, 2021

Yoğun Bakımda Hasta Güvenliği

in: Yoğun Bakım Hemşireliği, Nuray Enç, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.115-128, 2021

Yoğun Bakım Hastalarında Ağrı ve Sedasyon

in: Yoğun Bakım Hemşireliği, Nuray Enç, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.169-190, 2021

Yoğun Bakım Hastasının Transportu

in: Yoğun Bakım Hemşireliği, Nuray Enç, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.467-482, 2021

Yoğun Bakımda Hemodinamik Monitörizasyon

in: Yoğun Bakım Hemşireliği, Nuray Enç, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.129-168, 2021

Pakistan Kültürü Ve Hemşirelik Yaklaşımı

in: Türkiye’de Farklı Kültürler ve Sağlık Yaklaşımları: Sağlık Çalışanlarına Öneriler, Gülbu Tanrıverdi, Editor, Rating Academy, Çanakkale, pp.1-199, 2020