Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ağustos 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Eğitim Fakültesi,Fen Bilgisi Eğitimi

  Ortaokul Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

 • Temmuz 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Eğitim Fakültesi ,Okul Öncesi Eğitimi

  Erken Çocukluk Döneminde Sığınmacıve Türk Asıllı Çocukların Okula Uyum Sürecinin Analizi (Çabaçam Örneği)

 • Eylül 2017 Doktora Yeterlik Sınavı

  Fen Edebiyat Fakültesi ,Biyoloji Bölümü

  Biyolojik terör riskine karşı tıbbi müdahalenin etkinliğinin irdelenmesi ve yerel yanıtın geliştirilmesi

 • Ağustos 2017 Tez Savunma (Doktora)

  Fen Bilimleri Enstitüsü,Biyoloji ABD

  Çanakkale İli Orchıdaceae Taksonları Generatif Yapılarının Mikromorfolojik Özellikleri İle Bitki-Toprak İlişkilerinin Belirlenmesi

 • Temmuz 2017 Tez Savunma (Doktora)

  Fen Edebiyat Fakültesi ,Biyoloji Bölümü

  Çanakkale ili orchidaceae taksonları generatif yapılarının mikromorfolojik özellikleri ile bitki-toprak ilişkilerinin belirlenmesi

 • Haziran 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Eğitim Fak.İlköğretim böl.Fen Bilgisi Eğitimi ABD

  Ailelerin Fen Ve Doğa Etkinlikleri İle İlgili Okuryazarlıklarının Çocukların Doğa Zekası Düzeylerini Etkileyip Etkilemediğinin İncelenmesi

 • Haziran 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Fen Edebiyat fak.Biyoloji Böl.

  Lyperisicum Esculatum Mill Türünde Nikel,Kadmiyum,Bakır Ağır Matal Uygulamalarının Genotoksik ve Enzimatik Düzeyde Etkilerinin Araştırılması

 • Ocak 2013 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Eğitim Fak.İlköğretim böl.Fen Bilgisi Eğitimi ABD

  İlköğretim II.Kademe Öğrencilerinin Güdüsel özellikleri ve Fen ve Teknoloji Fen ve Teknoloji Dersine Etkin Katılımları

 • Ekim 2011 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Eğitim fak.İlköğretim Böl.Fen Bilgisi eğitimi ABD

  6..Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Ünite Konularına Yönelik Bilimsel Süreç Beceriler i Testinin geliştirilmesi

 • Ekim 2010 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Eğitim Fak.İlköğretim böl.Fen Bilgisi Eğitimi ABD

  İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Fen Dersine Yönelik Tutumları ve Akademik Benlik Kavramları

 • Eylül 2010 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Eğitim Fak.İlköğretim böl.Fen Bilgisi Eğitimi ABD

  Animasyon Kullanımının İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Akademik başarılarına ve Akılda Tutma Düzeylerine Etkisi 6,7 ve 8.Sınıflar Örneği

 • Eylül 2010 Akademik Personel Sınavı

  Eğitim Fakültesi ;Fen Bilgisi Eğitimi

  Araştırma Görevlisi Sınavı

 • Eylül 2010 Doktora Yeterlik Sınavı

  Fen Edebiyat Fakültesi ,Biyoloji Bölümü

  Kazdağı'nda yetişen bazı Hyperıcum L. türlerinin antioksidan madde içerikleri ve sitotoksik özelliklerinin irdelenmesi

 • Haziran 2010 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Fen Edebiyat fak.Biyoloji Böl.

  Vicia Faba L.Allium cepa L ve Nicotiana tabacum L.Bitkilerinde Cypermethrin ve Mancozeb Pestisitlerinin Genotoksik Etkilerinin belirlenmesi

 • Temmuz 2008 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Fen Edebiyat fak.Biyoloji Böl.

  Tradescantia pallida H.,Allium cepa L.,Vicia faba L.,Bitkilerinde bazı genotoksik Bileşiklerin Genetiksel Etkilerinin Belirlenmesi

 • Haziran 2006 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Fen Edebiyat fak.Biyoloji Böl.

  16 hafta süreyle Uygulanan Eritropoetin (r-HuEPO) Tedavisinin Hemodiyaliz Hastalarında yaşam Kalitesini Belirleyen Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler üzerine Etkileri

 • Haziran 2005 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Fen Edebiyat Fk.Biyoloji bölümü

  Hypericum Kazdaghensis Gemici & Leblebici Türünün Morfolojik;anatom,k;ekolojik ;polen ve Sitotaksonomik özelliklerinin Araştırılması

Bilimsel Hakemlikler

 • Ekim 2020 SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2020 Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2019 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ağustos 2013 Turkish Journal of Biology

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Temmuz 2013 ,African Journal of Biotechnology,

  SCI Kapsamındaki Dergi