MD

SİNAN GÖKDEMİR


Turizm Fakültesi

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Education Information

2011 - 2017

2011 - 2017

Doctorate

Balikesir University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik, Turkey

2009 - 2011

2009 - 2011

Postgraduate

Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği, Turkey

2003 - 2009

2003 - 2009

Undergraduate

Adnan Menderes Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksek Okulu, Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

Turist Rehberlerinde İş Doyumu ve Tükenmişlik İlişkisi: Bir Alan Araştırması

Balikesir University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik

2011

2011

Postgraduate

Online Seyahat Acentacılığı ve Hotelspro Örneği

Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Abd

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

B1 Intermediate

B1 Intermediate

Italian

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Management, Tourism and Hotel Management

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Turizm Fakültesi, Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği

2017 - 2018

2017 - 2018

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Turizm Fakültesi, Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği

2017 - 2017

2017 - 2017

Lecturer PhD

Canakkale Onsekiz Mart University, Turizm Fakültesi, Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği

2013 - 2017

2013 - 2017

Lecturer

Canakkale Onsekiz Mart University, Turizm Fakültesi, Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği

Managerial Experience

2017 - Continues

2017 - Continues

Erasmus Coordinator

Canakkale Onsekiz Mart University, Fakülte Koordinatörlüğü

2013 - 2017

2013 - 2017

Erasmus Coordinator

Canakkale Onsekiz Mart University, Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği Bölüm Koordinatörlüğü

Non Academic Experience

2010 - 2013

2010 - 2013

Business Organization (private), Peregrine Adventures

2009 - 2010

2009 - 2010

Business Establishment Private, Lutars Turizm

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Turist Rehberliği İlke ve Uygulamaları

Postgraduate

Postgraduate

Turizmde Sosyal Medya Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Introduction To Tourism

Undergraduate

Undergraduate

Turizme Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Çanakkale'nin Yerel Değerleri

Undergraduate

Undergraduate

Turizm Rehberliği

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Turizm Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımlarının Akademik Başarılarına Etkisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

GÖKDEMİR S. , Köseler S.

Journal of Global Tourism and Technology Research (JGTTR), vol.1, no.2, pp.205-119, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Turist Rehberlerinin Liderlik Tarzlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Çanakkale Rehberler Odası Örneği

GÖKDEMİR S. , YILDIRIM H. M. , ATEŞ A.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, pp.125-147, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Türkiye deki Turist Rehberlerinin Tur Denetimlerine Yönelik Algıları

GÖKDEMİR S.

Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, vol.4, no.3, pp.2071-2086, 2020 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Çevre Endişesi, Çevresel Fedakârlık, Normlar ve Yer Tutumunun Çevre Dostu Davranışa Etkisi: Kapadokya/Göreme Milli Parkı Örneği

Atay L. , Soylu Y. , Gökdemir S.

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, vol.16, no.3, pp.398-417, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY BEHAVIOUR OF THE TOURISTSWHO USES HOT AIR BALLOON AND THEIR ATTITUDE TOWARDS AIRPOLLUTION

Atay L. , Soylu Y. , Gökdemir S. , Susniene D.

Applied research in studies and practice, vol.15, no.1, pp.24-31, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Turist Rehberlerinin Sorunları Üzerine Nitel Bir Araştırma: Çanakkale Örneği

Büyüktepe H. S. , GÖKDEMİR S. , KORKMAZ H.

journal of travel and tourism research, vol.14, no.2019, pp.94-117, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Turist Rehberlerinde Tükenmişlik ve Meslekten Ayrılma Niyeti

GÖKDEMİR S. , HACIOĞLU N.

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, pp.511-541, 2018 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

TUR OPERATÖRLERİNDE YEŞİL UYGULAMALAR:YEŞİL TUR OPERATÖRÜ ÖDÜLÜ

ATAY L. , TEMİRKANOVA Z., GÖKDEMİR S.

Manas Journal of Social Studies, vol.6, no.5, pp.17-32, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Perception of University Students Towards Quality of Service: Sample of Onsekiz Mart University

AKSU M., YILDIRIM H. M. , GÖKDEMİR S.

International Journal of Business and Social Science, vol.8, no.4, pp.166-174, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Seyahat Acentalarında Internet Kullanımı ve Sosyal Medya

GÖKDEMİR S. , ERDEM S. H.

International Journal of Social Sciences, vol.2, no.3, pp.23-38, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Books & Book Chapters

2020

2020

Özel İlgi Turlarında Rehberlik (Gelibolu Savaş Alanı Rehberliği)

yeşildağ B., GÖKDEMİR S.

in: Örnek Olaylarla Turist Rehberliği, Ertuğrul DÜZGÜN, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.205-219, 2020

2019

2019

Savaş Alanları Rehberliği Alanında Uzmanlaşma

GÖKDEMİR S. , yeşildağ B.

in: Turist Rehberliğinde Uzmanlaşma, Özel İlgi Turlarından Özel Konulara, Güzel Özlem, Körüğlu Özlem, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık tic. ltd. şti, Ankara, pp.231-259, 2019

2019

2019

Rural Tourism , Rural Tourism Destinations’xx Attributes and RuralTourists’xxMotivations

TÜRKMEN S. , GÖKDEMİR S.

in: Travel Motivations, a systematic analysis of travel motivations in different tourism contexts, Onur Çakır, Editor, Lambert, Beau Bassin, pp.142-168, 2019

2019

2019

Rural Tourism, Rural Tourism Destinations’xx Attributes and Rural Tourist’xxs Motivations

TÜRKMEN S. , GÖKDEMİR S.

in: Travel Motivations: A Systematic Analysis of Travel Motivations in Different Tourism Contexts, Çakır, Onur, Editor, LAP Lambert Academic Publishing, Beau Bassin, pp.142-168, 2019

2019

2019

Yunan Mitolojisi

GÖKDEMİR S.

in: 3000 Yıllık Mücadele:Truva’xxdan Gelibolu’xxya ÇANAKKALE, Gökşen ÖZEN, Buğra TERZİ, Editor, Türkmenler Matbaa, İstanbul, pp.25-44, 2019

2018

2018

Turist Rehberlerinin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma: Çanakkale Rehberler odası Örneği

BARIŞ Y., YILDIRIM H. M. , GÖKDEMİR S. , ATAY L.

in: Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, Necdet Hacıoğlu, Cevdet Avcıkurt, Arzu kılıç, Hasret Ulusoy Yıldırım, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.612-621, 2018

2018

2018

Turist Rehberlerinin Tükenmişlik Boyutlarının İncelenmesi: Çanakkale Rehberler Odası Örneği

GÖKDEMİR S. , KORKMAZ H. , TÜRKMEN S.

in: Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, Hacıoğlu Necdet, Avcıkurt Cevdet, Kılıç Arzu, Ulusoy Hasret, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.535-549, 2018

2018

2018

Turist Rehberliği ve Pazarlama İlişkisi Bölümü: Turist Rehberlerinin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma: Çanakkale Rehberler Odası Örneği

Yeşildağ B., Gökdemir S. , Atay L. , Yıldırım H. M.

in: Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, Necdet Hacıoğlu, Cevdet Avcıkurt, Arzu Kılıç, Hasret Ulusoy Yıldırım, Editor, Detay, Balıkesir, pp.612-621, 2018

2018

2018

Seyahat İşletmelerinde Yeşil Uygulamalar

GÖKDEMİR S. , yeşildağ B.

in: Turizm İşletmelerinde Yeşil Uygulamalar, Atay Lütfi, Korkmaz Halil, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.95-124, 2018

2018

2018

Sürdürülebilirliğe Rehberlik Edebilir Misiniz?

GÖKDEMİR S.

in: Ekolojik Ekonomi Bakış Açısıyla Yeşeren Turizm, Özkök, F. Yıldırım, H. M. ve Mercan, Ş. O., Editor, Paradigma Akademi, İstanbul, pp.275-299, 2018

2018

2018

TURİST REHBERLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ÇANAKKALE REHBERLER ODASI ÖRNEĞİ

yeşildağ B., GÖKDEMİR S. , ATAY L. , YILDIRIM H. M.

in: Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, Necdet Hacıoğlu, Cevdet Avcıkurt, Arzu Kılıç, Hasret Ulusoy Yıldırım, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.612-621, 2018

2018

2018

TURİST REHBERLERİNİN TÜKENMİŞLİK BOYUTLARININ İNCELENMESİ ÇANAKKALE REHBERLER ODASI ÖRNEĞİ

GÖKDEMİR S. , KORKMAZ H. , TÜRKMEN S.

in: Turizm Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, Necdet Hacıoğlu, Cevdet Avcıkurt, Arzu Kılıç, Hasret Ulusoy, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.535-549, 2018

2017

2017

The Effect of Information Technologies on Organizational Forms: A Study on Travel Agencies

YILDIRIM H. M. , KORKMAZ H. , GÖKDEMİR S.

in: Developments in Social Sciences, Recep EFE, Rositsa PENKOVA, Jan A. WENDT, Kuat T. SAPAROV, Jaras G. BERDENOV, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.583-594, 2017

2017

2017

The Effect of Information Technologies on OrganizationalForms: A Study on Travel Agencies

YILDIRIM H. M. , KORKMAZ H. , GÖKDEMİR S.

in: Developments In Social Sciences, Recep Efe, Rositsa Penkova, Jan A. Wendt, Kuat T. SAPAROV, Jaras G. BERDENOV, Editor, St. Kliment Ohridski Universty Press, Sofya, pp.569-581, 2017

2017

2017

The Effect of Information Technologies on Organizational Forms: A Study on Travel Agencies

YILDIRIM H. M. , KORKMAZ H. , GÖKDEMİR S.

in: Developments in Social Sciences, Recep EFE, Rositsa PENKOVA, Jan A. WENDT, Kuat T. SAPAROV, Jaras G. BERDENOV, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.569-581, 2017

2015

2015

Tedarik Zinciri Yönetimi

GÖKDEMİR S. , SÜNNETÇİOĞLU A.

in: Çağdaş Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar, Doç. Dr. Murat Akın- Yrd. Doç. Dr. Murat Toksarı, Editor, Paradigma Akademi, İstanbul, pp.243-262, 2015

2014

2014

Elektronik Pazarlama

GÖKDEMİR S. , KORKMAZ H.

in: Meslek Yüksek Okulları İçin Pazarlama, Bozkurt, Mesut, Editor, Paradigma Akademi, İstanbul, pp.199-218, 2014

2014

2014

Elektronik Pazarlama

GÖKDEMİR S. , KORKMAZ H.

in: Meslek Yüksek Okulları İçin Pazarlama, Yrd. Doç. Dr. Mesut Bozkurt, Editor, Paradigma Akademi, İstanbul, pp.199-219, 2014


Jury Memberships

February-2019

February 2019

Post Graduate

İstanbul Destinasyonunda Yaşanan Terör Olaylarının Turizm ve Hotelcilik Sektörüne Yarattığı Kriz, Sorunlar ve Çözüm Önerileri - Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

December-2018

December 2018

Post Graduate

Turist Rehberlerinin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Algılarının Belirlenmesi - Balıkesir Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü- Turizm Rehberliği ABD