Dr.

SİNAN GÖKDEMİR


Turizm Fakültesi

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Eğitim Bilgileri

2011 - 2017

2011 - 2017

Doktora

Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik, Türkiye

2009 - 2011

2009 - 2011

Yüksek Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği, Türkiye

2003 - 2009

2003 - 2009

Lisans

Adnan Menderes Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksek Okulu, Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

Turist Rehberlerinde İş Doyumu ve Tükenmişlik İlişkisi: Bir Alan Araştırması

Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik

2011

2011

Yüksek Lisans

Online Seyahat Acentacılığı ve Hotelspro Örneği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Abd

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

B1 Orta

B1 Orta

İtalyanca

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Turizm ve Otel İşletmeciliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği

2017 - 2018

2017 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği

2017 - 2017

2017 - 2017

Öğretim Görevlisi Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği

2013 - 2017

2013 - 2017

Öğretim Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Erasmus Koordinatörü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fakülte Koordinatörlüğü

2013 - 2017

2013 - 2017

Erasmus Koordinatörü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği Bölüm Koordinatörlüğü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Turist Rehberliği İlke ve Uygulamaları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Turizmde Sosyal Medya Uygulamaları

Lisans

Lisans

Introduction To Tourism

Lisans

Lisans

Turizme Giriş

Lisans

Lisans

Çanakkale'nin Yerel Değerleri

Lisans

Lisans

Turizm Rehberliği

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY BEHAVIOUR OF THE TOURISTSWHO USES HOT AIR BALLOON AND THEIR ATTITUDE TOWARDS AIRPOLLUTION

Atay L. , Soylu Y. , Gökdemir S. , Susniene D.

Applied research in studies and practice, cilt.15, ss.24-31, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Çevre Endişesi, Çevresel Fedakârlık, Normlar ve Yer Tutumunun Çevre Dostu Davranışa Etkisi: Kapadokya/Göreme Milli Parkı Örneği

Atay L. , Soylu Y. , Gökdemir S.

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, cilt.16, ss.398-417, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

The Impact of Social Media Marketing Efforts of the Travel Agents on the Intention to Purchase Travel

USULLU Ö., GÖKDEMİR S. , TÜRKMEN S. , YILDIRIM H. M.

GLOBAL CONGRESS ONSMART TOURISM (GLOSTOUR), Çanakkale, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2019, ss.2-12

2018

2018

Bir Kış Turizmş Merkezi Olan Uludağ’ın Destinasyon Kişiliğini Tespit Etmeye Yönelik Bir Çalışma

Atay L. , Dülgaroğlu O. , Gökdemir S.

Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi, Sivas, Türkiye, 23 - 25 Şubat 2018, cilt.1, ss.61-69

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Rural Tourism, Rural Tourism Destinations’xx Attributes and Rural Tourist’xxs Motivations

TÜRKMEN S. , GÖKDEMİR S.

Travel Motivations: A Systematic Analysis of Travel Motivations in Different Tourism Contexts, Çakır, Onur, Editör, LAP Lambert Academic Publishing, Beau Bassin, ss.142-168, 2019

2018

2018

Turist Rehberlerinin Tükenmişlik Boyutlarının İncelenmesi: Çanakkale Rehberler Odası Örneği

GÖKDEMİR S. , KORKMAZ H. , TÜRKMEN S.

Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, Hacıoğlu Necdet, Avcıkurt Cevdet, Kılıç Arzu, Ulusoy Hasret, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.535-549, 2018

2018

2018

Turist Rehberliği ve Pazarlama İlişkisi Bölümü: Turist Rehberlerinin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma: Çanakkale Rehberler Odası Örneği

Yeşildağ B., Gökdemir S. , Atay L. , Yıldırım H. M.

Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, Necdet Hacıoğlu, Cevdet Avcıkurt, Arzu Kılıç, Hasret Ulusoy Yıldırım, Editör, Detay, Balıkesir, ss.612-621, 2018


Jüri Üyelikleri

Şubat-2019

Şubat 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

İstanbul Destinasyonunda Yaşanan Terör Olaylarının Turizm ve Hotelcilik Sektörüne Yarattığı Kriz, Sorunlar ve Çözüm Önerileri - Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Aralık-2018

Aralık 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Turist Rehberlerinin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Algılarının Belirlenmesi - Balıkesir Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü- Turizm Rehberliği ABD