Dr.

SİNAN GÖKDEMİR


Turizm Fakültesi

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Eğitim Bilgileri

2011 - 2017

2011 - 2017

Doktora

Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik, Türkiye

2009 - 2011

2009 - 2011

Yüksek Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği, Türkiye

2003 - 2009

2003 - 2009

Lisans

Adnan Menderes Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksek Okulu, Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

Turist Rehberlerinde İş Doyumu ve Tükenmişlik İlişkisi: Bir Alan Araştırması

Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik

2011

2011

Yüksek Lisans

Online Seyahat Acentacılığı ve Hotelspro Örneği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Abd

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

B1 Orta

B1 Orta

İtalyanca

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Turizm ve Otel İşletmeciliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği

2017 - 2018

2017 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği

2017 - 2017

2017 - 2017

Öğretim Görevlisi Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği

2013 - 2017

2013 - 2017

Öğretim Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Erasmus Koordinatörü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fakülte Koordinatörlüğü

2013 - 2017

2013 - 2017

Erasmus Koordinatörü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği Bölüm Koordinatörlüğü

Akademi Dışı Deneyim

2010 - 2013

2010 - 2013

Ticari Kuruluş (özel), Peregrine Adventures

2009 - 2010

2009 - 2010

Ticari Kuruluş Özel, Lutars Turizm

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Turist Rehberliği İlke ve Uygulamaları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Turizmde Sosyal Medya Uygulamaları

Lisans

Lisans

Introduction To Tourism

Lisans

Lisans

Turizme Giriş

Lisans

Lisans

Çanakkale'nin Yerel Değerleri

Lisans

Lisans

Turizm Rehberliği

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Turizm Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımlarının Akademik Başarılarına Etkisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

GÖKDEMİR S. , Köseler S.

Journal of Global Tourism and Technology Research (JGTTR), cilt.1, sa.2, ss.205-119, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Turist Rehberlerinin Liderlik Tarzlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Çanakkale Rehberler Odası Örneği

GÖKDEMİR S. , YILDIRIM H. M. , ATEŞ A.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, ss.125-147, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Türkiye deki Turist Rehberlerinin Tur Denetimlerine Yönelik Algıları

GÖKDEMİR S.

Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.2071-2086, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Çevre Endişesi, Çevresel Fedakârlık, Normlar ve Yer Tutumunun Çevre Dostu Davranışa Etkisi: Kapadokya/Göreme Milli Parkı Örneği

Atay L. , Soylu Y. , Gökdemir S.

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, cilt.16, sa.3, ss.398-417, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY BEHAVIOUR OF THE TOURISTSWHO USES HOT AIR BALLOON AND THEIR ATTITUDE TOWARDS AIRPOLLUTION

Atay L. , Soylu Y. , Gökdemir S. , Susniene D.

Applied research in studies and practice, cilt.15, sa.1, ss.24-31, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Turist Rehberlerinin Sorunları Üzerine Nitel Bir Araştırma: Çanakkale Örneği

Büyüktepe H. S. , GÖKDEMİR S. , KORKMAZ H.

journal of travel and tourism research, cilt.14, sa.2019, ss.94-117, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Turist Rehberlerinde Tükenmişlik ve Meslekten Ayrılma Niyeti

GÖKDEMİR S. , HACIOĞLU N.

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.511-541, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

TUR OPERATÖRLERİNDE YEŞİL UYGULAMALAR:YEŞİL TUR OPERATÖRÜ ÖDÜLÜ

ATAY L. , TEMİRKANOVA Z., GÖKDEMİR S.

Manas Journal of Social Studies, cilt.6, sa.5, ss.17-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Perception of University Students Towards Quality of Service: Sample of Onsekiz Mart University

AKSU M., YILDIRIM H. M. , GÖKDEMİR S.

International Journal of Business and Social Science, cilt.8, sa.4, ss.166-174, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Seyahat Acentalarında Internet Kullanımı ve Sosyal Medya

GÖKDEMİR S. , ERDEM S. H.

International Journal of Social Sciences, cilt.2, sa.3, ss.23-38, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

ŞEHİR TUR GÜZERGAHI OLARAK ÇANAKKALE ŞEHRİ KÜLTÜR ROTASIÖNERİSİ

GÖKDEMİR S. , Güvenç A.

International Congress of Academic research, Bolu, Türkiye, 20 - 22 Temmuz 2020, cilt.1, ss.201-223

2020

2020

Turizm Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımlarının Akademik Başarılarına Etkisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

GÖKDEMİR S. , KÖSELER S.

Covid-19 Sürecinde Eğitimde Yeni Normlar Uluslararası E-Kongresi, Artvin, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2020

2019

2019

The Impact of Social Media Marketing Efforts of the Travel Agents on the Intention to Purchase Travel

USULLU Ö., GÖKDEMİR S. , TÜRKMEN S. , YILDIRIM H. M.

GLOBAL CONGRESS ONSMART TOURISM (GLOSTOUR), Çanakkale, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2019, ss.2-12

2019

2019

TURİST REHBERLERİNİN SORUNLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA:ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

Büyüktepe H. S. , KORKMAZ H. , GÖKDEMİR S.

II. Ulusal Turizm Rehberliği Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019, cilt.1, ss.37

2019

2019

Turist Rehberlerinin Sorunları Üzerine Nitel Bir Araştırma: Çanakkale Örneği

BÜYÜKTEPE H., KORKMAZ H. , GÖKDEMİR S.

II. Ulusal Turizm Rehberliği Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019, ss.37

2018

2018

Turist Rehberlerinin Tükenmişlik Boyutlarının İncelenmesi: Çanakkale Rehberler Odası Örneği

GÖKDEMİR S. , KORKMAZ H. , TÜRKMEN S.

I. Turizm Rehberliği Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2018, ss.13

2018

2018

Bir Kış Turizmş Merkezi Olan Uludağ’ın Destinasyon Kişiliğini Tespit Etmeye Yönelik Bir Çalışma

Atay L. , Dülgaroğlu O., Gökdemir S.

Uluslararası Sivas Turizmi Kongresi, Sivas, Türkiye, 23 - 25 Şubat 2018, cilt.1, ss.61-69

2017

2017

TUR OPERATÖRLERİNDE YEŞİL UYGULAMALAR:YEŞİL TUR OPERATÖRÜ ÖDÜLÜ

ATAY L. , TEMİRKANOVA Z., GÖKDEMİR S.

3. Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, Bishkek, Kırgızistan, 20 - 22 Nisan 2017, cilt.1, ss.225-237

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Özel İlgi Turlarında Rehberlik (Gelibolu Savaş Alanı Rehberliği)

yeşildağ B., GÖKDEMİR S.

Örnek Olaylarla Turist Rehberliği, Ertuğrul DÜZGÜN, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.205-219, 2020

2019

2019

Savaş Alanları Rehberliği Alanında Uzmanlaşma

GÖKDEMİR S. , yeşildağ B.

Turist Rehberliğinde Uzmanlaşma, Özel İlgi Turlarından Özel Konulara, Güzel Özlem, Körüğlu Özlem, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık tic. ltd. şti, Ankara, ss.231-259, 2019

2019

2019

Rural Tourism , Rural Tourism Destinations’xx Attributes and RuralTourists’xxMotivations

TÜRKMEN S. , GÖKDEMİR S.

Travel Motivations, a systematic analysis of travel motivations in different tourism contexts, Onur Çakır, Editör, Lambert, Beau Bassin, ss.142-168, 2019

2019

2019

Rural Tourism, Rural Tourism Destinations’xx Attributes and Rural Tourist’xxs Motivations

TÜRKMEN S. , GÖKDEMİR S.

Travel Motivations: A Systematic Analysis of Travel Motivations in Different Tourism Contexts, Çakır, Onur, Editör, LAP Lambert Academic Publishing, Beau Bassin, ss.142-168, 2019

2019

2019

Yunan Mitolojisi

GÖKDEMİR S.

3000 Yıllık Mücadele:Truva’xxdan Gelibolu’xxya ÇANAKKALE, Gökşen ÖZEN, Buğra TERZİ, Editör, Türkmenler Matbaa, İstanbul, ss.25-44, 2019

2018

2018

Turist Rehberlerinin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma: Çanakkale Rehberler odası Örneği

BARIŞ Y., YILDIRIM H. M. , GÖKDEMİR S. , ATAY L.

Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, Necdet Hacıoğlu, Cevdet Avcıkurt, Arzu kılıç, Hasret Ulusoy Yıldırım, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.612-621, 2018

2018

2018

Turist Rehberlerinin Tükenmişlik Boyutlarının İncelenmesi: Çanakkale Rehberler Odası Örneği

GÖKDEMİR S. , KORKMAZ H. , TÜRKMEN S.

Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, Hacıoğlu Necdet, Avcıkurt Cevdet, Kılıç Arzu, Ulusoy Hasret, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.535-549, 2018

2018

2018

Turist Rehberliği ve Pazarlama İlişkisi Bölümü: Turist Rehberlerinin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma: Çanakkale Rehberler Odası Örneği

Yeşildağ B., Gökdemir S. , Atay L. , Yıldırım H. M.

Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, Necdet Hacıoğlu, Cevdet Avcıkurt, Arzu Kılıç, Hasret Ulusoy Yıldırım, Editör, Detay, Balıkesir, ss.612-621, 2018

2018

2018

Seyahat İşletmelerinde Yeşil Uygulamalar

GÖKDEMİR S. , yeşildağ B.

Turizm İşletmelerinde Yeşil Uygulamalar, Atay Lütfi, Korkmaz Halil, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.95-124, 2018

2018

2018

Sürdürülebilirliğe Rehberlik Edebilir Misiniz?

GÖKDEMİR S.

Ekolojik Ekonomi Bakış Açısıyla Yeşeren Turizm, Özkök, F. Yıldırım, H. M. ve Mercan, Ş. O., Editör, Paradigma Akademi, İstanbul, ss.275-299, 2018

2018

2018

TURİST REHBERLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ÇANAKKALE REHBERLER ODASI ÖRNEĞİ

yeşildağ B., GÖKDEMİR S. , ATAY L. , YILDIRIM H. M.

Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, Necdet Hacıoğlu, Cevdet Avcıkurt, Arzu Kılıç, Hasret Ulusoy Yıldırım, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.612-621, 2018

2018

2018

TURİST REHBERLERİNİN TÜKENMİŞLİK BOYUTLARININ İNCELENMESİ ÇANAKKALE REHBERLER ODASI ÖRNEĞİ

GÖKDEMİR S. , KORKMAZ H. , TÜRKMEN S.

Turizm Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, Necdet Hacıoğlu, Cevdet Avcıkurt, Arzu Kılıç, Hasret Ulusoy, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.535-549, 2018

2017

2017

The Effect of Information Technologies on Organizational Forms: A Study on Travel Agencies

YILDIRIM H. M. , KORKMAZ H. , GÖKDEMİR S.

Developments in Social Sciences, Recep EFE, Rositsa PENKOVA, Jan A. WENDT, Kuat T. SAPAROV, Jaras G. BERDENOV, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, ss.583-594, 2017

2017

2017

The Effect of Information Technologies on OrganizationalForms: A Study on Travel Agencies

YILDIRIM H. M. , KORKMAZ H. , GÖKDEMİR S.

Developments In Social Sciences, Recep Efe, Rositsa Penkova, Jan A. Wendt, Kuat T. SAPAROV, Jaras G. BERDENOV, Editör, St. Kliment Ohridski Universty Press, Sofya, ss.569-581, 2017

2017

2017

The Effect of Information Technologies on Organizational Forms: A Study on Travel Agencies

YILDIRIM H. M. , KORKMAZ H. , GÖKDEMİR S.

Developments in Social Sciences, Recep EFE, Rositsa PENKOVA, Jan A. WENDT, Kuat T. SAPAROV, Jaras G. BERDENOV, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, ss.569-581, 2017

2015

2015

Tedarik Zinciri Yönetimi

GÖKDEMİR S. , SÜNNETÇİOĞLU A.

Çağdaş Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar, Doç. Dr. Murat Akın- Yrd. Doç. Dr. Murat Toksarı, Editör, Paradigma Akademi, İstanbul, ss.243-262, 2015

2014

2014

Elektronik Pazarlama

GÖKDEMİR S. , KORKMAZ H.

Meslek Yüksek Okulları İçin Pazarlama, Bozkurt, Mesut, Editör, Paradigma Akademi, İstanbul, ss.199-218, 2014

2014

2014

Elektronik Pazarlama

GÖKDEMİR S. , KORKMAZ H.

Meslek Yüksek Okulları İçin Pazarlama, Yrd. Doç. Dr. Mesut Bozkurt, Editör, Paradigma Akademi, İstanbul, ss.199-219, 2014


Jüri Üyelikleri

Şubat-2019

Şubat 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

İstanbul Destinasyonunda Yaşanan Terör Olaylarının Turizm ve Hotelcilik Sektörüne Yarattığı Kriz, Sorunlar ve Çözüm Önerileri - Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Aralık-2018

Aralık 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Turist Rehberlerinin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Algılarının Belirlenmesi - Balıkesir Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü- Turizm Rehberliği ABD