Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Haziran 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Balıkesir Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi (Fatma Nur AKSU)

 • Haziran 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Balıkesir Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi (İbrahim SÜNGER)

 • Temmuz 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi (Emre YILDIRIM)

 • Ocak 2014 Tez Savunma (Doktora)

  Balıkesir Üniversitesi

  Doktora Tez Savunma Jürisi (Eyüp YÜNKÜL)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2017 - Devam Ediyor Eğitimde Kuram ve Uygulama (http://dergipark.gov.tr/eku)

  Editör

 • 2013 - 2015 Eğitimde Kuram ve Uygulama (http://dergipark.gov.tr/eku)

  Yardımcı Editör