Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Modality and Pace on Achievement, Mental Effort, and Positive Affect in Multimedia Learning Environments

JOURNAL OF EDUCATIONAL COMPUTING RESEARCH, cilt.54, sa.3, ss.299-325, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Faculty Members' Views on Academic Activities

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.12, sa.48, ss.73-96, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Social presence techniques and strategies in a blended course: student satisfaction and suggestions

Educational Policy Analysis and Strategic Research, cilt.14, sa.4, ss.201-217, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yöneticilerin Gözünden Türkiye’de Çevrimiçi Uzaktan Lisansüstü Eğitim

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.1216-1238, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Developing online teaching competencies of educators in Turkey

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.11, sa.22, ss.38-52, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teknoloji entegrasyonu için gerçekleştirilen bir mesleki gelişimin kara kutusunun incelenmesi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.759-777, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eş zamanlı sanal sınıf yazılımlarının incelenmesi

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.13, sa.4, ss.788-810, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Can we use Facebook groups to establish social presence in online courses?

World Journal on Educational Technology: Current Issues, cilt.9, sa.4, ss.173-182, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için tasarım tabanlı araştırma yaklaşımına dayalı eğitsel oyun tasarımı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.30, sa.1, ss.73-99, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FACTORS MOTIVATING PRESERVICE TEACHERS FOR ONLINE LEARNING WITHIN THE CONTEXT OF ARCS MOTIVATION MODEL

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, cilt.16, sa.2, ss.56-68, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Student experience in blog use for supplementary purposes in courses

Turkish Online Journal of Distance Education, cilt.12, sa.3, ss.78-96, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Küreselleşen dünyada akademisyen olmak

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, sa.3, ss.127-142, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Opinions of teachers on using internet searching strategies: An elementary school case in Turkey

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, cilt.1, sa.1, ss.49-61, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dereceli puanlama anahtarı ile materyal değerlendirilmesine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.3, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretimin değerlendirilmesinde çoklu ortam kullanımına eleştirel bir bakış

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.115-126, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’deki Çevrimiçi Uzaktan Lisansüstü Eğitim Hakkında Uzman Görüşleri

Uluslararası Necatibey Eğitim Ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, cilt.4, ss.455-462

TÜRKİYE’DEKİ ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM HAKKINDA UZMAN GÖRÜŞLERİ

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, cilt.4

ÖĞRETİM ELEMANLARININ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN FARKINDALIKLARI

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Balıkesir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018

Eğitmenlere çevrimiçi öğretimi öğretmek: Örnek dersler

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2017), İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

Web tabanlı ödev takip ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesine ilişkin bir ihtiyaç analizi

10th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2016), Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016

Teknoloji entegrasyonu için gerçekleştirilen bir mesleki gelişimin kara kutusunun incelenmesi [Makale yapılmıştır]

10th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2016), Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016

Social presence in an online course supported with social network site [Makale yapılmıştır]

The Association for Educational Communications and Technology Convention (AECT 2015), Indianapolis, Indiana, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 07 Kasım 2015

Facebook gruplarında öğrenci, öğretmen ve veli etkileşimi: Beş yıllık bir deneyim

8th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2014), Edirne, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014

Eğitsel ajan araştırmalarında güncel eğilimler: 2009-2014 yılları arası [Makale yapılmıştır]

2nd International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2014), Afyon, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2014, ss.68

WHAT MOTIVATES PRESERVICE INFORMATION TECHNOLOGY TEACHERS TO LEARN ONLINE?

5th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, İspanya, 1 - 03 Temmuz 2013, ss.3135-3137 identifier

Effects of modality and pace on motivation in multimedia learning [Doktora tezinden üretilmiştir]

World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare Higher Education (E-LEARN 2011), Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 21 Eylül 2011

Pre-service IT teachers’ opinions about storyboarding in multimedia development

Global Learn Asia Pacific 2011, Melbourne, Avustralya, 28 - 30 Mart 2011

Otistik çocuklarda odaklanma problemine ilişkin bilgisayar destekli etkinlik üretimi

4th International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2009)., Konya, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2010

Pre-service teachers’ online teaching experiences

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (Edmedia 2010), 29 Haziran - 02 Temmuz 2010

Öğretmen adaylarının öğretmenlik bilgi ve beceri düzeylerinin değerlendirilmesi

3rd International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2009), Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009

Öğretimin değerlendirilmesinde çoklu ortam kullanımına eleştirel bir bakış açısı [Makale yapılmıştır]

3rd International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2009), Tranzon, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009

Adobe flash programında öğrenme nesnesi geliştirilirken karşılaşılan sorunlar

3rd International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS 2009), Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009

Activity module development for Moodle: A sample activity module, EduGame

1st International Conference on Computational and Information Science, 30 Nisan - 02 Mayıs 2009

Evaluation of the student workbook in terms of purpose of use of pictures.

International Conference on Computational and Information Science, Türkiye, 30 Nisan - 02 Mayıs 2009

The views of teacher candidates about the use of a scoring rubric for the evaluation of their products in the course of instructional technologies and material development [Makale yapılmıştır]

World Conference on Educational Science (Procedia - Social and Behavioral Sciences), Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.988-992

Views of teachers on using Internet search strategies: An elemantary school case [Makale yapılmıştır]

8th International Educational Technology Conference (IETC 2008), Eskişehir, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2008

The educational software design and evaluation for k-8: oral and dental health software.

7th International Educational Technology Conference (IETC 2007), Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 3 - 05 Mayıs 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Masaüstü Yayıncılık

Bilişim Teknolojileri, Kert, Serhat Bahadır, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, 2018

Web Yayıncılığı Yardımcı Araçları

Web Yayıncılığı Araçları, Volkan YÜZER, Nilgün ÖZDAMAR, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.70-103, 2017